34_checkmark

Fragt kun 29,95 kr. 

10 bøger om 2. Verdenskrig til dig, der er historieinteresseret

I 1939 angreb det nazistiske Tyskland nabolandet Polen. Angrebet satte gang i den verdenskrig, der skulle ramme store dele af verden og vare frem til 1945. Og som ændrede verden for altid. På denne liste kan du læse om 10 bøger, der ser tilbage på 2. Verdenskrig og prøver at forstå de mange tråde til nutiden. 

Bøger om 2. verdenskrig 

2. Verdenskrig er et komplekst emne. Det kan være svært at forstå, hvordan krigen opstod, og hvordan den enkelte levede sit liv under enten kontrol eller forfølgelse. Vi mærker stadig den dag i dag resultaterne af holocaust, besættelsen og de politiske magtkampe. 

Gyldendals redaktører har samlet 10 bøger om 2. Verdenskrig, der kan give dig indblik i Danmark under besættelsen, i krigen og 2. Verdenskrig og i de personlige fortællinger og vidnesbyrd.

AT HANDLE MED ONDSKABEN af Hans Kirchhoff

Er du interesseret i at lære om forholdene i Danmark under besættelsen, er AT HANDLE MED ONDSKABEN et godt sted at starte. Her kaster en af landets mest fremtrædende eksperter i besættelsestiden, Hans Kirchhoff, et grundigt og personligt blik på samarbejdspolitikken og dens historiske forløb. Danmarks samarbejde med Tyskland under besættelsen betød, at Danmark blev det af de besatte lande, der slap mest uskadt gennem verdenskrigen, men det skabte både etiske og politiske udfordringer. I dagens Danmark har vi en tendens til at se tilbage på den tid med forlegenhed og fordømmelse, men AT HANDLE MED ONDSKABEN er Hans Kirchhoffs bud på at forstå, hvad der var baggrunden og motivet for samarbejdspolitikken.
At handle med ondskaben

At handle med ondskaben

Samarbejdspolitikken mellem den danske regering og tyskerne betød, at Danmark blev det af de besatte lande, der slap mest uskadt gennem verdenskrigen. Men samarbejdet havde sin pris. Det betød støtte til et forbryderisk regime, og det tvang politikerne til pinefulde og problematiske handlinger, der rejste til opposition og modstand.

Samarbejdspolitikken har siden trukket sine dybe spor i den offentlige debat, med denne bog kaster Hans Kirchhoff et skarpt og personligt blik på samarbejdspolitikken og dens historiske forløb og søger ikke mindst bag om den senere tids moraliseren og fordømmelse for at forklare motiver og valg.

PRIS224,95 kr.

KAMPEN OM DANMARK af Bo Lidegaard

Ønsker du at få et overblik over besættelsen af Danmark, skal du læse KAMPEN OM DANMARK. Bogen er blevet kaldt et nyt hovedværk, og med et skarpt og levende sprog tegner Bo Lidegaard et billede af årene op til og under besættelsen. Bogen giver også et indblik i, hvad besættelsen har betydet for Danmarks politiske position og selvforståelse i dag. 

Bo Lidegaards forfatterskab omfatter flere store bøger, der berører facetter af krigen, bl.a. de lange blik i EN FORTÆLLING OM DANMARK I DET 20. ÅRHUNDREDE, biografien om diplomaten Henrik Kauffmann, UDEN MANDAT, og det politiske portræt af Jens Otto Krag i JOK – EN BIOGRAFI. I KAMPEN OM DANMARK kan han med et formidabelt overblik formidle komplicerede politiske tråde og indviklede forhold på enkel og dragende vis. Bo Lidegaard har modtaget danske såvel som udenlandske udmærkelser og priser for sit forfatterskab, og KAMPEN OM DANMARK er et must read for den historieinteresserede læser.

Kampen om Danmark 1933-1945

Kampen om Danmark 1933-1945

Ingen kom uskadt gennem krigens år. Der blev sat dybe spor i den fælles historie, som endnu er en levende del af vores samfund og vores selvforståelse. Dette er 3. udgave af Kampen om Danmark, og Bo Lidegaard skriver her den samlede historie om årene op til og under Danmarks besættelse og giver sit engagerede bud på, hvad det var, der stod på spil, hvem, der kæmpede mod hinanden, hvad, der kom ud af det, og ikke mindst, hvor vi står i dag.

"Fremragende og velskrevet politisk historieskrivning." Aage Trommer i Kristeligt Dagblad

"Bo Lidegaards bog om dansk udenrigspolitik op til og under besættelsen er et nyt hovedværk ... Lidegaard er en ægte historiker i den forstand, at han aldrig moraliserer over fortiden, men bestræber sig på at vise, hvor komplekse og indviklede forholdene var ... Med demokratiforsvaret som centralt motiv har Bo Lidegaard skabt en syntese af usædvanligt format, der formentlig i lang tid vil være et hovedværk om besættelsens politiske historie." Steffen Heiberg i Politiken

"Bo Lidegaard leverer en bred og dyb vurdering af Danmark i den til stadighed aktuelle periode 1933-45 ... Bo Lidegaard ... føjer endnu en bedrift til sit allerede bemærkelsesværdige historiske forfatterskab. Georg Metz i Information

PRIS269,95 kr.

HUSMOR I EN RATIONERINGSTID af Dorthe Chakravarty

Mens de omtumlede historiske begivenheder udspillede sig, skulle ganske almindelige mennesker finde en måde at få deres hverdag til at fungere. Børnene skulle stadig i skole, hjemmene gøres rent, og der skulle mad på bordet hver dag trods rationering og knaphed. Og det var kvinderne, der stod med ansvaret, og som måtte finde på nye, opfindsomme måder at sørge for, at alle gik mætte i seng.
HUSMOR I EN RATIONERINGSTID fortæller om hverdagen under besættelsen, og bogen åbner for en større historie om madhistorie og -kultur. I en rigt illustreret fortælling giver Dorthe Chakravarty et nært og fascinerende billede af danskernes liv i alle samfundets sociale lag.
Husmor i en rationeringstid

Husmor i en rationeringstid

Dorthes Chakravartys bog er den nære og rigt illustrerede fortælling om hverdagen under besættelsen. Om mad, hus og have i et Danmark, hvor der stadig skulle mad på bordet hver dag trods rationering og knaphed. Om kvindeliv og familieliv, om mad, have, opskrifter og opfindsomhed i en krisetid. Dorthe Chakravarty tegner et billede af danskernes liv med rationering, varemangel og dyrtid – i alle samfundets sociale lag og i et Danmark, hvor det stort set altid var kvinderne, der havde ansvaret for, at der var mad til alle ved bordet. Det handler om hverdag, den daglige bespisning, kødløs tirsdag, selvforsyning og kampen mod madspild - og ad den vej om en langt større fortælling om madhistorie, måltidskultur, havekultur og markante aktører indenfor husholdning og ernæring.

PRIS269,95 kr.

GESTAPOS FANGELEJRE I DANMARK af Henrik Skov Kristensen

Den samlede fortælling om Horserødlejren i Nordsjælland og Frøslevlejren i Sønderjylland, som tyskerne omdannede til fangelejre, da samarbejdspolitikken brød sammen i 1943. Mere end 8000 fanger blev interneret i de to lejre frem til befrielsen. Heriblandt kommunister, jøder, gidsler, modstandsfolk, politifolk og grænsegendarmer samt ”asociale” og ”vanekriminelle”. Og omkring 2.100 fanger blev deporteret herfra til tyske koncentrationslejre og tugthuse.
Henrik Skov Kristensen præsenterer det historiske overblik og fortællingen om de to lejre, samtidig med at han giver fangernes egne oplevelser god plads gennem erindrings- og dagbogsmateriale.
Gestapos fangelejre i Danmark

Gestapos fangelejre i Danmark

Gestapos fangelejre i Danmark er fortællingen om Horserødlejren i Nordsjælland og Frøslevlejren i Sønderjylland, og Henrik Skov Kristensen, historiker, dr.phil. og museumschef for Frøslevlejrens Museum indtil sommeren 2021, kaster med en stort anlagt fortælling nyt lys over dette kapitel af besættelseshistorien.

Da samarbejdspolitikken brød sammen 29. august 1943, indtog tyskerne Horserødlejren i Nordsjælland og omdannede den til fangelejr for Det Tyske Rige – og i august 1944 blev lejren omplantet til Frøslevlejren, der var anlagt lige nord for grænsen. Mere end 8.000 fanger blev interneret i de to lejre frem til befrielsen, og omkring 1.700 fanger deporteret herfra til tyske koncentrationslejre og tugthuse – lejrene var så at sige et hyttefad, hvorfra tyskerne kunne hente fanger til deportation, straf og henrettelse.

De to tyske fangelejre var en del af Det Tredje Riges undertrykkelsesmaskineri, et lille tandhjul i et stort og grusomt system – og samtidig blev driften af dem et spejlbillede af den særlige besættelsessituation i Danmark. Med et righoldigt tysk og dansk kildemateriale som grundlag kommer læseren med ind i det tyske sikkerhedspolitis to lejre i Danmark: deres funktion, drift, administration, fangegrupper, reglementer m.m., og ikke mindst forholdene for fangerne: indkvartering, forplejning, arbejdskommandoer, afstraffelser, legale og illegale aktiviteter m.m. Blandt bogens mange levende stemmer er fangernes erindrings- og dagbogsmateriale, der tegner et billede af fange- og lejrlivet, som de – mænd og kvinder – oplevede det.

PRIS359,95 kr.

DE UØNSKEDE af Thomas Harder

Ved Danmarks befrielse i 1945 kunne landet ånde lettet op, men stod samtidig med en enorm udfordring. Hundredtusindvis af tyskere var i krigens sidste tid kommet til landet på flugt fra Den Røde Hærs fremmarch i øst, og ved befrielsen var der omkring 250.000 tyske flygtninge i landet. Kvinder, børn og ældre mænd, der ikke kunne sendes tilbage til Tyskland og nu skulle huses.

DE UØNSKEDE beskriver den kaotiske periode omkring Tysklands militære sammenbrud, masseflugten, og hele forløbet omkring de tyske flygtninge. Og giver læseren plads til selv at stille etiske og moralske spørgsmål til det, der udspillede sig i et Danmark, der skulle tage hånd om den slagne fjendes fortabte.

De uønskede

De uønskede

Fra februar 1945 til Danmarks befrielse kom der omkring 250.000 tyske flygtninge til landet. De fleste kom med skib fra de østlige dele af Tyskland. Det var kvinder, børn og ældre mænd – mange var i en frygtelig forfatning, og dødstallet var højt. Danskerne ønskede ikke at hjælpe de slagne fjender. Den tyske besættelsesmagt måtte tage sig af dem.

Samme dag Danmark blev frit, ændrede situationen sig drastisk. Nu var de danske myndigheder tvunget til at tage sig af flygtningene, som var nødtørftigt indkvarteret i skoler, sportshaller, kollegier, forsamlingshuse og hoteller over hele landet. Danskerne ville af med dem. Jo før desto bedre. I sensommeren 1945 blev det klart, at de mange flygtninge ikke kunne sendes til Tyskland foreløbig. Herefter begyndte det kolossale og ømtålelige arbejde med at skabe rammer om flygtningenes liv og ophold i Danmark. På ubestemt tid.

Samtidig begyndte bestræbelserne på at få briterne, amerikanerne, russerne og franskmændene til at modtage flygtninge i deres besættelseszoner. Men i Tyskland herskede der kaos med millioner af flygtninge og med enorm bolignød, sult og arbejdsløshed. I november 1946 kunne de første flygtninge forlade Danmark. De sidste først i februar 1949.

DE UØNSKEDE fortæller for første gang hele historien. Fra Tysklands militære sammenbrud og den kaotiske masseflugt fra østområderne og den fremrykkende Røde Hær over modtagelsen og opholdet i Danmark til flygtningenes vanskelige tilbagevenden til efterkrigstidens Tyskland.

PRIS359,95 kr.

HITLERS DANMARKSBILLEDER af Morten Brink Iwersen

Sidst i juli 1943 ankommer krigsfotografen Walter Frentz til Danmark. Hitler har givet ham ordre til at dokumentere, hvor langt tyskerne er nået med den såkaldte Atlantvold, men hurtigt opdager han, er der er mere presserende begivenheder at dokumentere. For under hans ophold i Danmark spreder uroen sig og kulminerer kort efter i Augustoprøret – den første folkelige opstand, der rejste sig under besættelsen.

HITLERS DANMARKSBILLEDER er en samling af Walter Frentz’ fotografier. Billeder af et sommerskønt Danmark, men også et Danmark i opbrud. Billederne akkompagneres af fortællingen om Danmarks rejse frem mod 29. august 1943, hvor regeringen træder tilbage, og samarbejdspolitikken ophører.

Hitlers Danmarksbilleder

Hitlers Danmarksbilleder

I sommeren 1943 kommer en af Hitlers topfotografer til Danmark. Walther Frentz rejser efter ordre fra Føreren, der ønsker sin egen dokumentation af, hvor langt tyskerne er nået med den såkaldte Atlantvold langs den jyske vestkyst. Men i takt med, at Walter Frentz rejser rundt i et postkortskønt Danmark, bliver Atlantvolden mindre vigtig. For fotografen havner i en af de mest skelsættende måneder i den danske besættelseshistorie: Augustoprøret. I kontrast til de enestående stemningsbilleder står fortællingen om, at de er netop i disse uger, sabotagen tager til, folkestemningen ændrer sig, folkestrejkens uroligheder bryder ud … og Danmark nærmer sig den 29. august 1943, hvor regeringen træder tilbage, samarbejdspolitikken ophører.

PRIS269,95 kr.

SKÆBNEKAMP af Niels Bo Poulsen

Flere af 2. Verdenskrigs konflikter har konsekvenser helt op til i dag, og i lyset af Ruslands nylige invasion af Ukraine er SKÆBNEKAMP et godt eksempel på lige præcis dét. SKÆBNEKAMP er historien om krigen på Østfronten mellem Hitlertyskland og Sovjetunionen – set fra den sovjetiske side af fronten. Med stor energi og brutalitet erobrede Den Røde Hær de vestlige dele af Sovjetunionen tilbage og drev nazisterne ud af hele Øst- og Centraleuropa.

Militærhistoriker Niels Bo Poulsen giver et detaljeret og kritisk billede af Sovjetunionen i krig, og han trækker tråde til Putins historiepolitik, hvor historiske sejre er med til at danne Ruslands selvforståelse som stormagt. SKÆBNEKAMP er fascinerende og vigtig læsning for alle med en interesse i historie og politik.

Skæbnekamp

Skæbnekamp

Hitler angreb Sovjetunionen 22. juni 1941 – Operation Barbarossa – og Niels Bo Poulsens bog, Skæbnekamp, er den store fortælling om krigen på Østfronten mellem Hitlertyskland og Sovjetunionen – set fra den sovjetiske side af fronten.

Ud over de militære krigsbegivenheder kaster Niels Bo Poulsen blikket ind i det sovjetiske samfund og beskriver livet for befolkningen under tysk besættelse, dagligdagen for russerne på den sovjetiske hjemmefront, styrets fortsatte undertrykkelse af sin egen befolkning – og han trækker ikke mindst historien op til i dag, hvor Den Store Fædrelandskrig i nutidens Rusland er blevet ophøjet til en hellig fortælling, som ikke må udfordres.

Et detaljeret, men også kritisk billede af Sovjetunionen i krig – og af, at erindringen om krigen også er blevet en kampplads og politisk sprængstof.

PRIS269,95 kr.

WAFFEN SS af Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen & Peter Scharff Smith

Leder du efter et værk, der kaster blikket ud på den store krig, skal du læse WAFFEN SS. Bogen fremlægger historien om den militære gren af det nazistiske korps SS, Waffen SS. Fra dens oprindelse som en lille elitær livgarde til at udgøre en massehær, som omkring en million soldater passerede igennem.

Hvilken mytologi og selvforståelse, der omgærdede korpset, den enkelte soldats oplevelser, og Waffen SS’ krigsforbrydelser er en del af fortællingen om den ultra-nazistiske elitehær, der også blev det 20. århundredes måske mest multietniske. På baggrund af materiale indsamlet i mere end 20 arkiver i 16 lande giver WAFFEN SS et skarpt og gennemarbejdet indblik i et af de mest paradoksale hjørner af moderne militærhistorie.

Waffen SS

Waffen SS

Dette store værk fremlægger hele historien om den militære gren af det nazistiske korps SS, Waffen SS – før, under og efter 2. Verdenskrig. Det er blevet til på baggrund af materiale indsamlet i mere end 20 arkiver i 16 lande.

Waffen SS udviklede sig i sin levetid fra at være en lille livgarde, som stod til Hitlers rådighed, til en massehær, som omkring en million soldater passerede igennem.

Og mens Waffen SS frem til krigsudbruddet var indrettet på strenge racemæssige krav og benhård ideologisk skoling i en nazistisk krigerorden, udviklede organisationen sig under 2. verdenskrig til det 20. århundredes måske mest multietniske hær. Og det er et af den moderne militærhistories mest forbløffende paradokser, skriver de tre forfattere bag Waffen SS.

Bogens hovedspor følger for det første Waffen SS fra SS-toppens synsvinkel med fokus på de langsigtede planer for organisationen.

Et andet spor viser gennem blandt andet breve og dagbøger den enkelte soldats oplevelser i den sorte uniform på kasernen, slagmarken og bag fronten.

Et tredje spor undersøger sammenhængen i det, som begyndte med idéen om en ultra-nazistisk elitehær, men som endte som en transnational smeltedigel med deltagelse af over 30 forskellige etniske og religiøse grupper, hvortil mange blev tvangsudskrevet, som krigen skred frem.

Endelig fortæller et fjerde spor om omfanget af de forbrydelser og ugerninger, som Waffen SS udførte eller deltog i. Waffen SS deltog i Holocaust, i den brutale partisanbekæmpelse på Balkan og var i øvrigt aktiv på stort set alle fronter i Europa.

PRIS359,95 kr.

AUSCHWITZ OG EFTER af Charlotte Delbo

”I dag er jeg ikke sikker på at det jeg har skrevet er sandt. Jeg er sikker på at det er sandfærdigt.” 

Charlotte Delbo var aktiv i den franske modstand, blev fanget i marts 1942 og sendt til Auschwitz-Birkenau i januar 1943 i en konvoj af 229 ikke-jødiske franske kvinder. AUSCHWITZ OG EFTER er hendes erindringer om fangenskabet i kz-lejren og om tiden efter. Et helt enestående vidnesbyrd og et af de få, der er skrevet af en kvinde. Hun skriver uforstilt og nærværende, med en helt særlig evne til at lade læseren sanse lejren.

Charlotte Delbo var forfatter og skrev første del lige efter krigen, gemte dem i mange år og fik derpå udgivet en samlet udgave. AUSCHWITZ OG EFTER er hendes hovedværk.

Auschwitz og efter

Auschwitz og efter

Charlotte Delbo var aktiv i den franske modstand, blev fanget i marts 1942 og sendt til Auschwitz-Birkenau i januar 1943 i en konvoj af 229 ikke-jødiske franske kvinder. Auschwitz og efter er hendes vidnesbyrd om fangenskabet i de tyske udryddelseslejre og tiden efter. Delbo, 1913-1985, var fransk forfatter og værket regnes for hendes hovedværk. En fortælling oplevet indefra, i scener, erindringsglimt, digte, prosa – skrevet så nærværende, sanset og enkelt. Med en bevidsthed om, at hun vil lade læseren observere og iagttage. Auschwitz og efter er en holocaustfortællling, erindringer fra en kvinde, en forfatter - som blev en af de få overlevende fra sin konvoj.

PRIS269,95 kr.

VIDNESBYRD af Primo Levi

”Vi italienere havde besluttet at mødes hver søndag aften i et hjørne af lejren, men det holdt vi hurtigt op med, det var for trist at finde færre og færre hver gang, og at se hinanden stadigt mere deforme og elendige.” 

Primo Levis skelsættende erindringer fra Auschwitz er brutal læsning, men også nødvendige for at forstå krigens rædsler. VIDNESBYRD er en samling af Primo Levis tre værker HVIS DETTE ER ET MENNESKE, TØBRUD og DE DRUKNEDE OG DE FRELSTE, og sammen er de en udforskning af menneskets afgrunde, samt vores behov for at fortsætte vores liv og dele oplevelser og traumer. Primo Levi skriver med enorm indlevelse – men også en nøgternhed og sort humor, der gør hans forfatterskab til absolut uomgængelig læsning.

Vidnesbyrd

Vidnesbyrd

Primo Levis vidnesbyrd og refleksioner om Auschwitz for første gang samlet på dansk. Tre af det tyvende århundredes allervigtigste litterære værker i én bog. Den 13. december 1943 blev den italiensk-jødiske kemiker Primo Levi arresteret i Alperne og ført til dødslejren Auschwitz. Det er begyndelsen på en grum fortælling om, hvordan man overlever kz-lejrenes ubegribelige brutalitet og meningsløshed, om vejen tilbage til de levendes verden og ikke mindst om behovet for at aflægge vidnesbyrd.

Til sammen er de tre værker Hvis dette er et menneske (1956), Tøbrud (1963) og De druknede og de frelste (1986) en dyster udforskning af det, vi forstår som menneskelighed, fyldt med visdom og sort humor på trods.

Denne udgave samler for første gang Primo Levis tre bøger om Auschwitz på dansk.

Pressen skriver:
»En af det 20. århundredes absolut mest nødvendige bøger« – Philip Roth

»...fremstår, til trods for at der er gået mere end 60 år, sprogligt med en uhyggelig klarhed og mangel på patos til trods for det ubærlige emne [...] Man kan lære meget af at læse Primo Levi . Han er en meget stor forfatter, og det er en beskæmmende nydelse at læse om hans ubærlige oplevelser fra Auschwitz og hans efterfølgende refleksioner over, hvordan man skal forstå den vilde civilisatoriske udskejelse, som Holocaust er. Gid at Levi med denne fornemme udgivelse vil få mange nye læsere.«
– Peter Nielsen, Information

»Hans vidnesbyrd hører trods deres modbydelige indhold – eller måske snarere netop i kraft af behandlingen af dette indhold: deres præcision, mangel på sentimentalitet, stramme sproglige økonomi, nuancerede betragtninger, humor og menneskelighed – til blandt litteraturens smukkeste, mest berigende værker og er for mig at se enestående.«
– Jacob Lund, Standart

»Levis bøger – i sær Hvis dette er et menneske – er selv små mirakler«
– Hans Hertel, Politiken

»Levis egen overlevelse prægedes af dyb skam, og han håndterer den i fuldt dagslys på bogens hvide sider, så ingen undslipper. «
– Elisabeth Åsbrink, Weekendavisen

PRIS251,95 kr.
Suzanne B.
Anbefalinger

50 klassikere du skal læse før du dør

12-08-2021

Vi har spurgt Gyldendals skønlitterære afdeling om de største læseoplevelser. De er kommet med deres bud på 50 klassikere, du skal læse, før du dør.