Forfattere | Gyldendal

Peter Scharff Smith

Peter Scharff Smith

Peter Scharff Smith er ph.d. og seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Som forfatter har Peter Scharff Smith udgivet en lang række bøger og artikler på dansk, engelsk og tysk om straf, fængsler og menneskerettigheder, samt om Holocaust og Anden Verdenskrig.

Bl.a. er Peter Scharff Smith forfatter og medforfatter til ”Moralske hospitaler. Det moderne fængselsvæsens gennembrud i Danmark 1770-1870” (2003), ”Når straffen rammer uskyldige. Børn af fængslede i Danmark” (2010) samt ”Fængsler og Menneskerettigheder” (2012).

Senest har Peter Scharff Smith udgivet storværket ”Waffen SS” (2015) i samarbejde med historikerkollegerne Claus Bundgård Christensen og Niels Bo Poulsen. ”Waffen SS” fremlægger hele historien om den militære gren af det nazistiske korps SS før, under og efter 2. Verdenskrig. På baggrund af et omfattende kildemateriale kortlægger Christensen, Poulsen og Smith, hvordan Waffen SS udviklede sig i sin levetid fra at være en lille livgarde for Hitler, til at blive en massehær, som omkring en million soldater passerede igennem.

Bøger af denne forfatter