Gyldendals whistleblowerordning

Gyldendals whistleblowerordning (”Ordningen”) skal sikre, at personer, der har en tilknytning til Gyldendal, hurtigt, fortroligt og ud over de almindelige kommunikationsveje, via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette lovovertrædelser og alvorlige forseelser begået af ansatte i Gyldendal, medlemmer af Gyldendals bestyrelse eller direktion, revisorer, advokater, leverandører m.fl., der har en tilknytning til Gyldendal, med henblik på, at en uafhængig og selvstændig enhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

Ordningen er etableret i overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse og således som del af Gyldendals Corporate Governance politik. 

Før du benytter ordningen, er det vigtigt, at du læser Whistleblowerpolitik vedrørende Gyldendals og MentorDanmarks whistleblowerordning, hvor du blandt andet kan se:

- hvad der må rapporteres via ordningen,
- hvordan fortroligheden sikres,
- hvilke oplysninger der skal gives i anmeldelsen, og
- hvordan vi håndterer datasikkerhed og dataopbevaring i forbindelse med ordningen

Indberet via dette link.

Venlig hilsen
Gyldendal A/S