Samfundsansvar & bæredygtighed

Gyldendal blev grundlagt med afsæt i en markant samfundsmæssig udvikling, da ordet i 1770 kortvarigt blev givet frit. Denne nyvundne ytringsfrihed blev anledning til at stifte Gyldendal og udgive frie ord, som siden har været kernen for forlaget. I årenes løb er uddannelsesområdet kommet til som en integreret del af forlaget. Dermed er Gyldendals kerneaktiviteter forlagsvirksomhed rettet mod henholdsvis det almene litteraturmarked og uddannelsessystemet. Dertil kommer vores mentorforretning, som tilbyder lektiehjælp til familier. Disse aktiviteter betragter vi alle som værende af grundlæggende samfundsnyttig karakter.

Gyldendal ønsker at tage ansvar for at bidrage positivt til samfundet og i sit arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed at prioritere sin indsats, hvor den gør størst mulig forskel for samfundet og er væsentligst for sine interessenter.

Nedenfor kan du læse vores seneste rapport for samfundsansvar og bæredygtighed.

Politik for samfundsansvar