Indsend manuskript


Vi modtager meget gerne uopfordrede manuskripter. Afhængigt af dit bogprojekt skal dit manuskript sendes til en af nedenstående redaktioner.

Læs gerne vores FAQ med de hyppigst stillede spørgsmål.

Nonfiktion

Send venligst en e-mail med synopsis og prøvekapitler vedhæftet.
Filen skal være i enten Word eller PDF. 
Venligst skriv i emnefeltet: Nonfiktion + dit manuskripts titel

Skriv til: gyldendal.manuskript@gyldendal.dk

 

Skønlitteratur

Venligst send et printet manuskript med almindelig post til:

Gyldendal Skønlitteratur
Klareboderne 3
1115 København K

Du kan også aflevere det printede manuskript personligt i Gyldendals reception, samme adresse (se receptionens åbningstider her - bemærk at receptionen er lukket pga. ferie 8. - 26. juli 2024).

Redaktionen for Skønlitteratur modtager ikke manuskripter sendt over mail. 
Manuskripter skal være på dansk og indsendes i papirform. Undlad venligst ringbind, mapper eller lignende. Som udgangspunkt skal værket være så færdigt som muligt. Er værket ikke færdigt, betinger vi os dog ved lyrik minimum 25 sider, ved prosa 75 sider.
Vedlæg gerne enkelte oplysninger om dig selv og om manuskriptets indhold i et følgebrev. Husk at skrive din postadresse, mailadresse og dit telefonnummer.

 

Børne– og ungdomslitteratur

Send venligst en e-mail med manuskriptet vedhæftet.
Manuskripter skal være på dansk.
Vedhæft også gerne et følgebrev med information om dig selv og dit manuskript.
Filerne skal være i enten Word eller PDF.
Venligst skriv i emnefeltet: Børn & Unge

Skriv til: gyldendal.manuskript@gyldendal.dk


Hvedekorn

Du kan indsende dit bidrag med almindelig post til

Gyldendal Forlag
Att. Hvedekorn
Klareboderne 3
1115 København K

– eller aflevere det personligt i receptionen, samme adresse (se receptionens åbningstider her - bemærk at receptionen er lukket pga. ferie 8. - 26. juli 2024).

 

Generel info

Ved modtagelsen registrerer vi manuskriptet i de respektive redaktioner og sender en kvittering for modtagelsen hurtigst muligt. Redaktionerne vil tage stilling til en eventuel udgivelse og svare hurtigst muligt inden for 12 uger (efter modtagelsen af kvittering). Vi bestræber os på at overholde denne tidsramme, men det hænder, at det ikke er muligt grundet travlhed. I den periode, hvor vi har manuskriptet til overvejelse, foretrækker vi, at det ikke sendes til andre forlag.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke sender manuskripter retur, og ved afslag vil det blive makuleret, ligesom vi ikke kan påtage os noget ansvar for tilsendt originalmateriale.

Vigtig info
Da vi på forlaget modtager et stort antal manuskripter årligt, har vi desuden ikke mulighed for at give individuel kritik på de enkelte manuskripter.


 

Opklarende spørgsmål?

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål og besvaret dem alle – læs dem her.