Læs artiklen
FAQ

Skal Gyldendal udgive din bog - så læs her

Skal Gyldendal udgive din bog - så læs her

Har du skrevet noget, du gerne vil udgive hos forlaget Gyldendal? Så har du sikkert nogle opklarende spørgsmål. Læs gerne denne samling af hyppigt stillede spørgsmål om indsendelse af tekst.

Hvad sker der med mit manuskript, når jeg sender det til jer?
Ved modtagelsen registrerer vi manuskriptet i de respektive redaktioner og sender en kvittering for modtagelsen hurtigst muligt. Redaktionerne vil tage stilling til en eventuel udgivelse og svare hurtigst muligt skriftligt inden for 12 uger (efter modtagelsen af kvittering). Vi bestræber os på at overholde denne tidsramme, men det hænder, at det ikke er muligt grundet travlhed. I den periode, hvor vi har manuskriptet til overvejelse, foretrækker vi, at det ikke sendes til andre forlag. Vi gør opmærksom på, at vi ikke sender manuskripter retur, ligesom vi ikke kan påtage os noget ansvar for tilsendt originalmateriale.

Hvor færdigt skal manuskriptet være?
Jo mere færdigt og gennemarbejdet et manuskript er, jo større er chancen for, at vi kan foretage en kvalificeret vurdering.

Hvor mange sider skal manuskriptet være på?
Som udgangspunkt skal du aflevere så færdigt et værk som muligt. Er værket ikke færdigt, betinger vi os dog ved lyrik minimum 25 sider, ved prosa 75 sider. 

Må jeg sende mit manuskript elektronisk?
Nej. Vi modtager ikke elektroniske manuskripter, men gerne papirmanuskripter. Undlad venligst ringbind, mapper eller lignende. Hvis du sender manuskriptet med post, så husk at stile brevet til den redaktion, der skal modtage det (Fagbog, Børne- og Ungdom, Skønlitteratur).

Hvad skal der stå i følgebrevet?
Du kan kort beskrive, hvad dit manuskript handler om, og evt. hvem du selv er. Husk at skrive din postadresse, e-mailadresse og dit telefonnummer. 

Jeg har sendt mit manuskript ind, har modtaget kvitteringsbrev, men ikke hørt noget inden for de 12 uger?
Du skal skrive direkte til den att.-person, der står anført i dit kvitteringsbrev. Hvis du har indsendt dit manuskript til Gyldendal Skønlitteratur skal du benytte mailadressen: manuskript.skonlitteratur@gyldendal.dk. Indbakken tjekkes regelmæssigt. 

Hvad med illustrationer og tegninger til min bog?
Hvis din historie er båret både af tekst og billeder, er det en god idé at aflevere begge dele samlet til redaktionen.

Hvordan bliver jeg oversætter?
Redaktionerne har faste samarbejdspartnere, når det gælder oversættelse - et enkelt forfatterskab er typisk oversat af den samme oversætter for at sikre, at stil, tone etc. rammer originalen bedst muligt - hver gang. Du kan selvfølgelig kontakte den redaktion, du gerne vil oversætte for - send en prøveoversættelse for at komme i betragtning. 

Koster det penge at få udgivet en bog på Gyldendal?
Nej. Hvis et manuskript antages til udgivelse, er det forlaget, der betaler produktions-, distributions- og marketingsomkostningerne.

Hvor skal jeg sende manuskriptet hen?
Du skal sende manuskriptet til den redaktion, som passer til manuskriptet:

Børne– og ungdomslitteratur
Du kan indsende manuskriptet med almindelig post til Gyldendals Børnebogsredaktion, Klareboderne 3, 1001 København K eller aflevere det personligt i receptionen, samme adresse, på hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00.

Skønlitteratur
Du kan sende manuskriptet med almindelig post til Gyldendal Skønlitteratur, Klareboderne 3, 1001 København K eller aflevere det personligt i receptionen, Klareboderne 3, på hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00.

Faglitteratur
Du kan sende manuskriptet med almindelig post til Gyldendals Fagbogsredaktion, Klareboderne 3, 1001 København K eller aflevere det personligt i receptionen, Klareboderne 3, på hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00.