Niels Bo Poulsen

Beskrivelse

Niels Bo Poulsen er chef for Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet. Han er cand.mag. i historie og øststatskundskab og skrev ph.d.-afhandling om den sovjetiske efterforskning af nazisternes forbrydelser på Østfronten.

Niels Bo Poulsen er forfatter til en række bøger og artikler om krig og militære forhold. Blandt andet har Niels Bo Poulsen skrevet Den Store Fædrelandskrig – Statsmagt og mennesker i Sovjetunionen 1939-1955 fra 2007. En anmelderrost bog om den tysk-sovjetiske krig på østfronten.

Senest har Niels Bo Poulsen udgivet storværket Waffen SS (2015) i samarbejde med historikerkollegerne Claus Bundgård Christensen og Peter Scharff Smith. Waffen SS fremlægger hele historien om den militære gren af det nazistiske korps SS – før, under og efter 2. Verdenskrig. På baggrund af et omfattende kildemateriale kortlægger Poulsen, Christensen og Smith, hvordan Waffen SS udviklede sig i sin levetid fra at være en lille livgarde for Hitler, til at blive en massehær, som omkring en million soldater passerede igennem.

Foto: Privatfoto, 2015

Læs mere

Seneste udgivelse

Fra verdenskrig til borgerkrig

Mens Første Verdenskrigs vestfront for mange er blevet lig med billedet af Første Verdenskrig, er krigens østfront gledet ud den fælles erindring. Fra verdenskrig til borgerkrig er den første bog på dansk om dette vigtige kapitel og indeholder den store fortælling om krigen på Østfronten – en fortælling, hvor også danske stemmer kommer til orde. For Danmark havde store økonomiske og politiske interesser i Rusland, og en stor gruppe af sønderjyder deltog i krigen på tysk side.

Med til fortællingen hører også krigens eftertid: Krigens udfald fik enorm betydning for, hvordan Europas historie udviklede sig efter 1918.