Peter Olivarius

Beskrivelse

Peter Olivarius (1941 – 2007) blev mag.art. i nordisk sprog og litteratur fra Københavns Universitet 1971. Han fik straks stilling på Gentofte Studenterkursus og var parallelt hermed dels redaktør på det litterære tidsskrift Kritik (1971-73), dels aktiv i Dansk-lærerforeningen (1972-79).

Peter Olivarius var med alle vegne, hvor danskfaget rørte på sig, kom i censorkorps både på universitetet og i gymnasiet og hf. I 1978 blev han ansat på Aurehøj Statsgymnasium og straks året efter udnævnt til fagkonsulent i faget dansk i Undervisningsministeriet. Som fagkonsulent trådte Peter Olivarius stærkt i karakter som fagets vogter, og igennem årenes skiftende dagopfattelser fastholdt han betydningen og værdien af det klassiske, litterære danskfag. Han opnåede rekord i forlængelser i jobbet som fagkonsulent helt frem til 1994, hvor han endelig slap og vendte tilbage til gymnasiet og eleverne. Det blev en mere lykkelig proces, end han havde ventet, hvilket han ofte priste som sit held.

Peter Olivarius genoptog også at undervise i oldtidskundskab, og der blev fundet tid til at være med til at skrive litteraturhistorie. HOVEDSPORET udkom i 2005.

Læs mere

Seneste udgivelse

Hovedsporet

Dette er en dansk litteraturhistorie, men det særlige er, at den ser sit emne fra så højt et fugleperspektiv, at detaljerne forsvinder og hovedkonturen - hovedsporet - træder frem. I ét bind på 700 sider når vi fra Vølvens spådom og de islandske sagaer over Kingo, Holberg, Oehlenschläger og Hauch til Brandes, Blixen, Brøgger og Guldager. Arbejdsgruppen bag Hovedsporet - Jens Anker Jørgensen, Johnny Kondrup, Peter Olivarius, Bjarne Sandstrøm, Svend Skriver, Marianne Stidsen og Knud Wentzel - har skåret en principielt grænseløs historie ned til en stor, spændende fortælling om dansk litteratur. Værket er illustreret med danske kunstværker, udvalgt og tolket af Poul Erik Tøjner.

Bøger af Peter Olivarius