Marianne Stidsen

Beskrivelse

Marianne Stidsen, født 1962, er magister i Litteraturvidenskab 1995, lektor ved Nordisk Filologi ved Københavns Universitet.

Marianne Stidsen har været medredaktør på debutantantologien BEGYNDELSER fra 1995, har udgivet ANKOMSTER – TIL 90’ERNE fra 1995 og UDVEJE – FRA 90’ERNE fra 2001, begge antologier om ny dansk litteratur, og bl.a. også medredaktør af Den Blå Port. I 2002 udkom IDYLLENS GRÆNSER.

Læs mere

Seneste udgivelse

Monrads maleri

Et nyt maleri er for Ib Monrad Hansen en ny måde at tænke på. I hans værker eksisterer der ikke gentagelser og rutiner, men grundighed og langsommelighed. Som en forsker dykker han ned i et emne og bruger op til 1000 timer på hvert maleri. 

Ib Monrad Hansen er optaget af filosofiske, historiske og samfundsmæssige spørgsmål. I sine malerier forbinder han myter og historiefortælling med nye perspektiver på den senmoderne virkelighed. Inspirationen er blandt andet hentet fra barokkens maleri med dramatiske billedkompositioner og komplekse perspektiver. I Monrads Maleri kan man gennem billeder og tre veloplagte artikler opleve hans blik på individets rolle i nutidens samfund og problemerne forbundet dermed. Det frisatte mennesket har skabt krisen, men det er ifølge Ib Monrad Hansen også ved dette, at redningen skal findes.