Uden omsvøb

Læseprøve

Bodil Koch, 1903-72, cand.theol. 1929, gift med professor og højskoleforstander Hal Koch, med hvem hun fik fem børn. En af sin tids store kritiske intellektuelle, dertil feminist, humanist og politiker. I 1944 stiftede hun bevægelsen Folkevirke, hvis mål var at mobilisere kvinder til deltagelse i det politiske demokrati. Det var, mente hun, kvinders rolle i politik "at indgyde samfundet menneskets ånde". Folkevirke fik stor gennemslagskraft, og Bodil Koch redigerede bevægelsens blad 1946-53. I 1947 blev hun MF for Socialdemokratiet, valgt i Herning, og i september-oktober 1950 var hun landets første kvindelige kirkeminister (og den tredje kvindelige minister overhovedet!) i regeringen Hedtoft; 1953-66 var hun igen kirkeminister i Hedtofts, H.C. Hansens, Kampmanns og J.O. Krags regeringer, og 1966-68 var hun kulturminister. Med sin ukonventionelle og debatskabende politiske stil vandt Bodil Koch gehør langt ud over sit partis rammer. Især i udenrigspolitiske spørgsmål gjorde hun sig bemærket ved at gå imod partilinjen: Hun var imod Vesttysklands optagelse i NATO, imod atomoprustningen, imod USA's intervention i Vietnam, og hun talte tidligt for ulandenes interesser. Politik var for Bodil Koch "forpligtelse over for medmennesket". Hun brugte kunsten politisk og tolkede den som udtryk for menneskets vilkår i "en atomsprængt tid". Birgitte Possing har i "Over stregen" ikke skrevet en lineær-kronologisk-fremadskridende biografi, som vi kender den fra traditionen, men opbygget sit portræt i nogle tematiske dele, der forsøger at indfange de forskellige sider: mennesket, politikeren og debattøren.

  • Antal sider388
  • ISBN9788702235425
  • Udgave1
  • Udgivelsesdato04.12.2017

Køb eksempelvis bogen hos:

Bøger af samme forfatter

Forfatter

Birgitte Possing

Birgitte Possing, født 1952, er dr.phil. i historie og antropologi. Birgitte Possing er privilegeret ansat seniorforsker på Rigsarkivet og adjungeret professor i komparative kulturstudier på Københavns Universitet. Tidligere har hun bl.a. været forskningschef på Nationalmuseet og direktør for Danmarks Humanistiske Forskningscenter.

Siden 1992 har Birgitte Possing udgivet en række historiske biografier om fremtrædende feminister, kvindelige politikere, skolepionerer og intellektuelle, bl.a. VILJENS STYRKE. NATALIE ZAHLE. EN BIOGRAFI OM KØN, DANNELSE OG MAGTFULDKOMMENHED fra 1992 og 1997 og UDEN OMSVØB. PORTRÆT AF BODIL KOCH fra 2007. I 2015 udgav Birgitte Possing det teoretiske værk IND I BIOGRAFIEN. Her stiller hun skarpt på biografien og dens kulturhistorie som genre.

Birgitte Possings gennemgående ambition har været at synliggøre oversete kvindelige personligheder. Således er Birgitte Possings forfatterskab koncentreret om at skrive de ufortalte historier om, hvordan disse kvinder bevægede sig fra en marginal ukendthed til en magtfuld position i offentligheden. Birgitte Possings biografier har vakt stor debat i Danmark, Norge, Finland og Sverige.

Fotograf: Morten Holtum, 2015

Bøger i samme genre