National Værnepligt

Læseprøve

Krarup ude med endnu en essaysamling/debatbog. Den byder næppe på de store overraskelser for nogen, men den er en fortræffelig indføring i det krarupske univers med dets hoveddeterminanter: kristendom og nationalitetsfølelse. National værnepligt er Krarups betegnelse for hans politiske virke som folketingsmedlem siden valget i 2001, Systemskiftet, som han insisterer på at kalde det. Han skriver her om Danmark før og efter Systemskiftet; han skriver om Dansk Folkeparti, om dets mission og om den dårlige behandling dets politikere, ikke mindst Pia Kjærsgaard, og medlemmer er udsat for i offentligheden, han skriver om politikere som Jens Otto Krag og Anders Fogh Rasmussen, ud fra hhv. Bo Lidegaards store biografi og statsministerens læsning af Jens Smærup Sørensens roman  "Mærkedage", en læsning, hvorudfra Krarup mener at kunne udlede, at statsministeren er en mand uden rodfæste; han skriver om Danmark til Ejderen. Og meget, meget mere. Det falder ikke Krarup let at lægge fingre imellem nogen steder. Han går ikke stille med sine synspunkter, sine sympatier og antipatier. Der er nok at diskutere i denne bog, og uanset om man er enig med Krarup eller ej, må man indrømme, at hans bog er både veloplagt og velskrevet, og at han argumenterer godt for sine synspunkter.

 

  • Antal sider176
  • ISBN9788702102697
  • Udgave1
  • Udgivelsesdato25.08.2010

Køb eksempelvis bogen hos:

Bøger af samme forfatter

Forfatter

Søren Krarup

Søren Krarup

Jeg er født 3. december 1937 i Grenaa som søn af sognepræst Vilhelm Krarup og hustru Bodil Marie Krarup, født Langballe.

Jeg blev 21. april 1962 gift med Annette Elisabeth Krarup, født Lundsteen, og sammen har vi fire døtre, Agnete, Marie, Inger og Katrine. Vi har 12 børnebørn.

Jeg blev i 1957 student fra Christianshavns Gymnasium, og efter 16 måneders soldatertid studerede jeg teologi på Københavns universitet og blev cand.theol. i januar 1965. I september samme år blev jeg udnævnt til sognepræst i Seem og residerende kapellan ved Ribe Domkirke, hvilket embede jeg beklædte indtil min afsked 30. oktober 2005. I november 2001 blev jeg indvalgt i Folketinget for Dansk Folkeparti og har været medlem siden.

I 1965 blev jeg medudgiver af tidsskriftet Tidehverv og fra 1984 redaktør.

Siden 1960 har jeg udgivet 29 bøger og bidraget til 8 andre.

Bøger i samme genre