Forfattere | Gyldendal

Wayne Jonas

Wayne Jonas er amerikansk læge og har i mange år arbejdet både som privatpraktiserende læge og som forsker, bl.a. i alternativ medicin. Herudover rådgiver han organisationer og holder foredrag på universiteter over hele USA.

Han har en fortid som oberstløjtnant i det amerikanske lægekorps.

Bøger af denne forfatter