Silas L. Marker

Silas L. Marker, f. 1994, er kandidatstuderende i filosofi og tilknyttet Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. Han har tidligere skrevet om digital kolonialisme, de store tech-firmaers magt og influencernes indtog i dansk politik.

Han er i august 2019 aktuel med bogen Os og dem. Identitetspolitiske akser, ideer og afsporede debatter skrevet sammen med Vincent F. Hendricks.

Fotograf: Robin Skjoldborg, 2019

Bøger