Forfattere | Gyldendal

Karin Cohr Lützen

Karin Lützen

Jeg er født i 1952 og blev i 1985 mag.art. i nordisk folkemindevidenskab fra Københavns Universitet. Dernæst var jeg i flere år stipendiat ved Center for Kvinde- og Kønsforskning ligeledes på Københavns Universitet, og herfra fik jeg min ph.d.-grad i 1992. I 1996 blev jeg ansat på Roskilde Universitet, hvor jeg er lektor i historie: http://www.ruc.dk/cuid/uddannelser/historie/ansatte/vip/Lutzen/. Jeg har skrevet flere bøger på baggrund af min forskning og tilstræber at skrive i en form, som er fortællende og derfor vil interessere andre end universitetsfolk. Desuden har jeg beskæftiget mig med billeder og var billedredaktør på to-bindsværket Kvindfolk. En danmarkshistorie fra 1600 til 1980, som udkom på Gyldendal i 1984. Året før var jeg med i redaktionsgruppen af Kvinde kend din krop, som udkom på forlaget Tiderne Skifter. Sammen med Bente Rosenbeck har jeg skrevet Den moderne tid, bind 5 i serien "Det europæiske hus", som Søren Mørch redigerede, og som udkom på Gyldendal i 1992. Desuden har jeg skrevet: Hvad hjertet begærer. Kvinders kærlighed til kvinder, 1825-1985. Tiderne Skifter, 1986. Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København. Hans Reitzels Forlag, 1998. Min sidste bog er Mors hemmelighed. På sporet af en jødisk indvandrerhistorie, som udkom på Gyldendal i foråret 2009. Foto: Morten Holtum 2009

Bøger af denne forfatter