Forfattere | Gyldendal

Henrik Jørgensen

Henrik Jørgensen, biolog og ansat i Skov- og Naturstyrelsen med naturpleje i statsskovene som arbejdsområde. Søn af en skovfoged og vokset op med træer.

Bøger af denne forfatter