Privatlivspolitik


Sidst opdateret den 21. dec. 2022

Gyldendal A/S’ privatlivspolitik for medlemmer af Gyldendals Læseklub og modtagere af nyhedsbreve. 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Gyldendal A/S (”vi” eller ”os”) behandler oplysninger om Læseklubben og nyhedsbrevsmodtagere. Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er: 

Gyldendal A/S
Cvr. nr. 58200115
Klareboderne 3
1001 København K
Telefon 33 75 55 55
E-mail: gyldendal@gyldendal.dk

Når du har et medlemskab hos Gyldendals Bogklubber eller køber bøger på Gyldendal.dk – (OBS: Bogklubberne eksisterer ikke længere og er omdannet til Læseklub):
I forbindelse med omdannelsen fra bogklub til læseklub overfører vi følgende kategorier af oplysninger til læseklubben (læs om læseklubben nedenfor):

  • Fornavn
  • Efternavn
  • E-mail
  • Bogklub

Behandlingen af oplysninger om dig baseres derfor på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
For at kunne opfylde bogføringslovens og købelovens krav opbevarer vi følgende kategorier af oplysninger i op til 6 år efter seneste køb: 

  • Købs- og betalingsoplysninger

Vi opbevarer derfor oplysningerne baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Derefter vil oplysningerne blive slettet eller anonymiseret. 
I forbindelse med nedlæggelsen af Gyldendals Bogklubber vil følgende kategorier af oplysninger slettes eller anonymiseres:

  • Adresse, leveringsadresse, medlemsnummer, KlubID (kan være flere klubber), indmeldelsesdato, køn, fødselsdato,  kampagnenummer, evt. blokering, anmeldelser af bøger, huskeliste og ferieperioder. 

I det omfang, det er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig, deler vi dine oplysninger med IT-leverandører. Disse vil udelukkende behandle oplysninger efter vores instruks og er derfor at betragte som databehandlere. 

Når du er medlem af Gyldendals Læseklub
Når du er medlem af Gyldendal Læseklub indsamler og behandler vi oplysninger om:

  • For- og efternavn
  • E-mailadresse
  • Præferencer

Behandlingen af oplysninger om dig baseres derfor på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Vi sletter oplysningerne efter anmodning, eller når du trækker dit samtykke tilbage. 
I det omfang, det er nødvendigt for at drive læseklubben, deler vi dine oplysninger med IT-leverandører. Disse vil udelukkende behandle oplysninger efter vores instruks og er derfor at betragte som databehandlere.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve:
For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi oplysninger om navn og e-mailadresse.
Behandlingen af oplysningerne om dig baseres på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Oplysningerne slettes, når du trækker dit samtykke tilbage.  
Vi deler oplysningerne med leverandører af e-mailmarkedsføring. Disse vil udelukkende behandle oplysninger efter vores instruks og er derfor at betragte som databehandlere.

Når du kontakter os, vi kontakter dig, eller du deltager i kampagner, konkurrencer, undersøgelser eller besvarer spørgeskemaer fra os:
For at kunne besvare dine henvendelser, korrespondere med dig, administrere konkurrencer og kampagner mv. indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os. Dette kan omfatte navn, brugernavn, e-mailadresse, e-mails, breve, medlemsnummer, oplysninger om e-mails og anden digital kommunikation, som vi sender til dig, links, som du har klikket på, din henvendelse, feedback og bidrag til kundeundersøgelser og spørgeskemaer.
Oplysninger, som behandles i forbindelse med, at du kontakter os, kan opbevares i op til 3 år. Dette er begrundet i, at din henvendelse kan indeholde forhold, som pålægger os en retlig forpligtelse. Behandlingen af oplysninger om dig baseres derfor på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
Oplysninger, som behandles i forbindelse med kampagner, undersøgelser og besvarelser af spørgeskemaer opbevares indtil disse er afsluttet. Behandlingen af disse oplysninger baseres derfor på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
I det omfang, det er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig, deler vi dine oplysninger med IT-leverandører. Disse vil udelukkende behandle oplysninger efter vores instruks og er derfor at betragte som databehandlere.
Vi anvender Microsoft Office 365 i vores interne og eksterne kommunikation. Microsoft er en amerikansk virksomhed, hvorfor dine oplysninger hypotetisk kan tilgås fra USA, som er et usikkert tredjeland. Vi har derfor indgået EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som overførselsgrundlag. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

Når du er anmelder eller kontaktperson på en uddannelsesinstitution: 
For at vi kan vedligeholde relationen til dig som anmelder eller kontaktperson – herunder navnlig uddannelsesinstitutioner – indsamler og behandler vi oplysninger om navn, titel, kontaktoplysninger, evt. organisation, uddannelse og uddannelsesinstitution samt evt. relevante notater (ikke følsomme oplysninger).

Vi behandler oplysningerne på baggrund af den (gensidige) legitime interesse i at vedligeholde relationen. Behandlingen af disse oplysninger baseres derfor på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 
Kontaktlisten opdateres jævnligt, og oplysningerne slettes efter anmodning eller ved konstatering af, at oplysningerne ikke længere er relevante. 
I det omfang, det er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig, deler vi dine oplysninger med IT-leverandører. Disse vil udelukkende behandle oplysninger efter vores instruks og er derfor at betragte som databehandlere.

For at kunne levere markedsføring på hjemmesider og sociale medier:
Vi vil gerne sikre, at vores markedsføring på hjemmesider og sociale medier er relevant for dig. 

Vi anvender derfor dine oplysninger fra dit medlemskab af Gyldendals Læseklub til at skræddersy budskaber til dig i form af bannerreklamer og feeds på hjemmesider og sociale medier.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvor Gyldendals legitime interesse er at tilpasse og levere relevant markedsføring til dig. 

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføring på sociale medier og hjemmesider fra os, kan du til enhver tid frabede dig dette ved at give os besked via kontaktoplysningerne længst nede i denne privatlivspolitik.

Vi samarbejder med Google, Facebook og Instagram i vores markedsføring med bannerreklamer og feeds på hjemmesider og sociale medier. I den forbindelse er Google, Facebook og Instagram derfor fælles dataansvarlig med Gyldendal. 

Du kan læse Googles, Facebooks og Instagrams egne privatlivspolitikker her:
Googles Privatlivspolitik
Facebooks datapolitik
Instagram privatlivspolitik
Youtubes privatlivspolitik

Du kan fravælge “remarketing” (reklame) cookies fra Google her.

Du kan begrænse brugen af oplysningerne for Facebook her

Personoplysninger fra andre kilder
For at holde dine personoplysninger korrekte og opdaterede, kan vi indsamle supplerende og opdaterede oplysninger, som fx adresser, fra private eller offentlige registre.
Vi kan også anvende personoplysninger fra andre kilder, fx specialiserede firmaer, der leverer oplysninger, hvis det er nødvendigt for os, for at kunne administrere en ydelse, du har efterspurgt.
Vi modtager også kontaktoplysninger på potentielle medlemmer fra vores samarbejdspartnere, hvis den pågældende – fx i forbindelse med en konkurrence hos samarbejdspartneren – har givet samtykke til at blive kontaktet af os. 

Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:
Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger (husk, at du altid selv kan ajourføre dine oplysninger på siderne ”Min Konto” i Gyldendals Bogklubber eller ”Min Profil” på Gyldendal.dk).
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
 
Kontakt os
Du kan sende din anmodning skriftligt til: gyldendal@gyldendal.dk mærket ”Persondata" eller pr. brev til:

Gyldendal A/S
”Persondata”
Klareboderne 3
1115 København K

For bogklubrelaterede henvendelser beder vi dig sende din anmodning til bogklub-gdpr@gyldendal.dk mærket ”Persondata” eller pr. brev til:

Gyldendals Bogklubber
”Persondata”
Klareboderne 3
1115 København K

I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse, evt. medlemsnummer og telefonnummer samt angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.
Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning.
Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
 
Ændring af denne privatlivspolitik
Øverst i denne politik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.