Stop downloading

Læseprøve

Tror du på;
• At vi lever i en brydningstid.
• At kompleksiteten er accelererende.
• At mere af det samme ikke længere er tilstrækkeligt.
• At vor tids kriser har rod i utilstrækkelige og ensidige tænkemåder.
• At fragmentering er mere fremherskende end helhedsforståelse.
• At vi savner ledelsesmæssige redskaber tilpasset en høj grad af kompleksitet.

… Så er netop denne bog noget for dig!

Stop downloading giver læseren kendskab til Theory U. En teori, der ikke blot beskriver en ny og banebrydende ledelsesteknologi,men som tillige er beregnet på at give læseren mulighed for at gentænke og revidere forældede ledelsesprocesser og -metoder.

Den enkelte leder vil gennem læsning af bogen vil blive rustet til at møde en turbulent og kompleks virkelighed, og derved blive i stand til at skabe kreative, innovative og værdiskabende løsninger.

  • Antal sider266
  • ISBN9788702126518
  • Udgave1
  • Udgivelsesdato20.03.2012

Køb eksempelvis bogen hos:

Forfatter

Jane Blichmann

Jane Blichmann er erhvervspsykolog og Master of Management Development, MMD, fra Copenhagen Business School. Hun har forestået omfattende udviklings- og forandringsprocesser i større danske virksomheder og er grundlægger af konsulentvirksomhederne PROGRÈS Human Resource Development A/S samt senest Blichmann HRM A/S.
Jane har gennem en årrække fungeret som personlig coach for en række topledere, direktioner og ledelsesgrupper og er forfatter til bogen Executive coaching sammen med Stig Kjerulf.
Jane har endvidere været præsident for International Coach Federation (ICF) Danish Chapter i 2008, og hun er Certified Coach fra ICF.

Bøger i samme genre