Stjernekiggeren

Læseprøve

I denne bog er det Johan Ludvig Heiberg, der sættes under lup. Han levede 1791-1860, og som undertitlen siger, er Stjernekiggeren en biografi: den benytter biografiske oplysninger og dokumenter, men der er tale om en utraditionel form for biografi, for bogens vigtigste materiale er Heibergs egen digtning. Heiberg hævdede selv, at når en digter samlede og udgav sine værker, så skrev han sin 'sande Biographie', og bogen tager således Heiberg på ordet. Denne orientering mod digterværkerne som indirekte, personlige (men ikke private) udsagn gør det muligt at fremdrage en anderledes biografi og en anden (tragisk) livshistorie end den velkendte og anerkendte. Den kaster således nyt og overraskende lys over det, Heiberg skrev. Hvor nutiden primært kender ham for enten Elverhøj og vaudevillerne eller – som i den nyeste forskning - for hans filosofiske forfatterskab, så fremdrager stjernekasteren hans erotiske skæbne og viser, hvor intimt dyrkelsen af den purunge og unge kvinde, Psyke, er forbundet med den digteriske udfoldelse. Og i den forbindelse sætter bogen lys på hidtil underbelyste værker og sider af forfatterskabet.
 Første kapitel opridser grundtrækkene i Heibergs livshistorie og formningen af hans erotiske væsen og giver således læseren et kort over det psykologiske landskab, som de følgende tre kapitler bevæger sig rundt i. Kapitlet tager afsæt i den gamle Heiberg, som man møder ham i den brevveksling, der udspandt sig i 1854 og 1855 mellem ham og Johanne Luise efter næsten 25 års samliv: hendes dybe usikkerhed på hans kærlighed og hans venlige, men også distante svar, som hensætter den usikre hustru i en ond cirkel af tvivl og fortvivlelse. Derpå bevæger kapitlet sig baglæns mod kærlighedskonfliktens forudsætninger i fortiden. På den ene side hans opvækst som skilsmissebarn hos en kærlighedskrævende moder, Thomasine Gyllembourg, og senere den unge Heibergs aldrig forløste kærlighed til Ida Brun, hans liv første Psyke. På den anden side Johanne Luises opvækst på samfundets bund og hendes tidlige karriere. Og den følger derpå de to historiers sammenfletning: hans betagelse af det purunge pigebarn, denne Psyke, som det langt om længe lykkedes ham at indfange og forme efter sine idealer.
 De tre følgende kapitler bevæger sig kronologisk fremad i forfatterskabet. Andet kapitel behandler det tidlige forfatterskabs romantiske, sværmeriske dyrkelse af den evigt undvigende Psyke – den mytiske nøgleskikkelse i de tidlige digterår – som gør kærlighedstabet til kilde for hans digtning, men som også bringer ham på selvmordets rand. Tredje kapitel følger Heibergs opgør med ungdomsdigtningens livsfarlige dyrkelse af smerten. Mødet med Hegel i 1824 får ham til at sætte sig selv og sine følelser under administration, og mødet med Johanne Luise indgiver ham en tro på muligheden af trods alt at blive forenet med den evigt undvigende Psyke. Hvad han da også gør. Men kapitlet følger også, hvordan han efter deres forening gradvis bliver mere og mere distant, optaget af at fortolke sine egne følelser, og til sidst – da Johanne Luise ikke længere er purung – må indse, at Psyke alligevel ikke lader sig indfange. Kapitel fire beskriver, hvordan denne erkendelse af at have taget fejl omsætter sig i en stadigt større afstand til ungdommens og manddommens kærlighedsdrømme – en distance, som er legemliggjort i hans intense beskæftigelse med astronomi og stjernekiggeri, og som får ham til at formulere

  • Antal sider216
  • ISBN9788702102116
  • Udgave1
  • Udgivelsesdato25.08.2010

Køb eksempelvis bogen hos:

Bøger af samme forfatter

Forfatter

Klaus P. Mortensen

Klaus P. Mortensen (f. 1942) har på Gyldendal sidst udgivet Stjernekiggeren, Johan Ludvig Heibergs 'sande Biographie' (sept. 2009). Hvor den aktuelle Heiberg-renæssance primært kredser om filosoffen og teoretikeren, dér stiller Stjernekiggeren skarpt på digteren og det, som i bogen kaldes Heibergs poetisk-erotiske skæbne. Denne anskues i krydsfeltet mellem de digteriske, personlige erfaringer og tidens opfattelse af forholdet mellem kunst og kærlighed. Bogens behandling af det personlige fører således i det konkrete eksempels form hinsides det private til de komplekse bevidsthedsformer, som var konstituerende for den såkaldte guldalder. Samtidig er den båret af det synspunkt, at den filosofiske side af Heiberg bedst forstås ud fra den digteriske, ikke omvendt.

KPM – lektor i dansk litteratur ved Københavns Universitet, siden professor ved Danmarks Lærerhøjskole/DPU, derpå projektleder og hovedredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave af ANDERSEN. H.C. Andersens samlede værker 1-18 på Gyldendal (2002-2007) og sammen med May Schack redaktør af og bidragyder til Gyldendals netop afsluttede Dansk litteraturs historie i 5 bind (2006-2009). Han har medredigeret Gyldendals tidsskrift Kritik 1978-1987 og Gads biografiserie 1988-2001. Modtaget H.C. Andersen prisen, Det Danske Akademis medalje og Holberg-medaljen.

Ud over artikler om litteratur, litteraturhistorie, litteraturpædagogik og billedkunst har KPM udgivet forfattermonografierne Sonderinger i Herman Bangs romaner (1973), Ironi og utopi. En bog om Henrik Pontoppidan (1982), Thomasines oprør (1986). Svanen og Skyggen – historien om unge Andersen (1989), The Time of Unrememberable Being. William Wordsworth and the Sublime 1787-1805 (1998) og Tilfældets poesi. H.C. Andersens forfatterskab (2007) samt portrætteret to billedkunstnere i henholdsvis Johan Thomas Lundbyes kærlighed (2000) og Wilhelm Bendz (2000).

Litteraturhistorien behandles tematisk-bevidsthedshistorisk i Himmelstormerne. En linje i dansk naturdigtning (1993) og Spejlinger. Litteratur og refleksion (2000). I Educating Humanity. Bildung in Postmodernity (initiativtager, bidragyder og redigeret sammen med Lars Løvlie og Sven Erik Nordenbo 2003) forsøger KPM teoretisk at forbinde dannelsestænkning og litteratur, mens Litteratur-historier (sammen med Jette Lundbo Levy og Erik A. Nielsen 1994), Litteraturens Stemmer (redigeret sammen med Benedicte Kieler 2000) og Gads Danske Forfatterleksikon (redigeret sammen med Søren Schou 2003) er praktisk litteraturhistorisk formidling i undervisningsøjemed.

For øvrigt mener KPM, at gymnasiereformens afskaffelse af den obligatoriske danske stil ved studentereksamen ­– ”not with a bang or even a whimper” – og samme reforms voldsomme reduktion af litteraturdelen af danskfaget er ufattelig kortsynet og dybt forstemmende.

Bøger i samme genre