Knæk kønnets koder

Læseprøve

Bogen undersøger ’kønnets koder’ i forhold til temaet ’kvinder i ledelse’. Danmark har en rekordhøj erhvervsfrekvens for kvinder, men indtager en international bundplacering, når det gælder antallet af kvinder på de øverste ledelsesposter. Tendensen er klar: Jo højere ledelsesniveau, jo lavere andel af kvinder. Hvorfor det er sådan, er der gennem årene kommet mange bud på. Og utallige er de initiativer, der er sat i værk.

 

Ligestillingsproblematikker er komplekse og mangefacetterede. Årsagsforklaringerne, forståelsesmønstrene og løsningsforslagene er forskelligartede. Og det har en konsekvens: Problematikkens kompleksitet medfører, at det ikke bare bliver muligt, men også helt nødvendigt at være i stand til at se problematikken fra mange forskellige vinkler.

 

Denne bog taler for, at vi vedholder et fokus på køn. Vi må spørge til kønnets betydning; hvad gør kønnet? (effekt). Dets indhold og form; hvad er kønnet? (form). Og dets forandring; hvad kan kønnet blive til? (transformation).

 

Bogen taler for, at det er langt mere formålstjenligt at bevare og opdyrke mangfoldighedens mangfoldighed. I såvel samfundets som virksomhedernes ligestillingspolitik må vi føre en politik, hvor vi hører alle de forskelligartede stemmer og ser dem som ligeberettigede og selvstændige tilbud. Det er hverken konsensus, konflikt eller kompromis, men kreativ polyfoni, der er udfordringen i kønnets ledelse.

  • Antal sider319
  • ISBN9788702116960
  • Udgave1
  • Udgivelsesdato08.03.2012

Køb eksempelvis bogen hos:

Forfatter

Betina Wolfgang Rennison

Betina Wolffgang Rennison er uddannet cand.scient.adm. og ph.d. i offentlig strategi og ledelse. Hun er ansat som lektor på CBS (Center for virksomhedsudvikling og ledelse), er fast underviser på MPA-uddannelsen og tilknyttet det nationale censorkorps for diplomuddannelsen i ledelse.

Betina har gennem de seneste 15 år forsket i og formidlet om organisation og ledelse; herunder mangfoldighedsledelse. Hun har forfattet flere tekster; bl.a. antologibidragene Selvskabt ledelse (2006), Refleksiv ledelse (2006), og De forsvundne kvinder i chefkabalen (2008) - samt bøgerne Kampen om lønnen (2002), Kampen om integrationen - diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse (2009) og Ledelsens genealogi - offentlig ledelse fra tabu til trend (2011).

Betina er derudover en efterspurgt foredragsholder. Hun kan kontaktes på rennisonresearch@gmail.com eller mobil 2970 6060.

Bøger i samme genre