Hvad er oplysning?

  • Immanuel Kant

”Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed.” Sådan skrev den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804) for 230 år siden. Vi lever ikke længere i Oplysningstiden, muligvis ikke engang i en oplyst tid, og måske netop derfor er Kants ord evigt aktuelle. I denne korte, men vægtige tekst opfordrer Kant os til at træde ud af ignorancen og påtage os ansvaret for vores egen dannelse.

Sapere aude! Hav mod til at betjene dig af din egen forstand, skrev Kant, og selvom vi i dag drukner i informationer, selvom stort set alt, der nogensinde er skrevet, er tilgængeligt for os, er det ikke nogen garanti for, at vi faktisk tænker selv. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning? kan læses som en opfordring, en tale til ungdommen, en slags hjælpende hånd til dem, der ikke synes, det er let at finde ud af, hvad man skal bruge alle verdens informationer til, bare fordi de altid er ved hånden.

Bogen er oversat af Kurt Jensen (rettet og revideret til andenudgaven af Carsten Fogh Nielsen). Ph.d. og lektor i etik og religionsfrihed Pia Søltoft har skrevet efterord.

Bogen udkommer i serien ATLAS & Gyldendals Småskrifter, der er evigtgyldige tanker i lommeformat – litterære essays, politiske brandtaler og uddrag af værker, der gennem tiden har været skelsættende for, hvordan vi har indrettet vores samfund, og for de måder, hvorpå vi tænker om os selv som mennesker.

  • Antal sider46
  • Højde170 mm
  • Bredde115 mm
  • Dybde6 mm
  • Vægt64 g
  • FormatHæftet
  • ISBN9788702396959
  • Udgave1
  • Udgivelsesdato25.05.2023

Køb eksempelvis bogen hos:

Bøger i samme serie

Bøger i samme genre