Det isfrie Grønland

Ny opdateret udgave.

Det isfrie Grønland er en hyldest til Grønland. Bogen er en fortælling om det isfrie landskab og om hvordan biogeo-videnskaberne de seneste år sammen har bidraget med ny og fascinerende og overraskende viden omkring samspillet mellem klimaet og den grønlandske natur med fokus på planter, jordmiljøet og mikroorganismer.

Det isfrie Grønland bringer også ny viden frem i en aktuel grønlandsk kontekst, når det kommer til muligheder og udfordringer, fx når det handler om permafrosten og landskabets stabilitet, planternes bidrag til et drivhusgasbudget, bevaringsforhold af den grønlandske kulturarv, og mulig ekspansion af landbruget og meget mere.

Bogen har dansk og engelsk tekst.

Denne reviderede udgave er gennemarbejdet med tilføjelser og rettelser i forhold til udgivelsen i 2016. Blandt andet er ny viden efter 4 års forskning ved grundforskningscenteret CENPERM og 100+ videnskabelige artikler flettet ind. Specifikt er bogen udvidet med ca. 25 sider, og følgende nye emner er inkluderet:

 • Trusler mod den grønlandsk kulturarv - dens kortlægning og overvågning.
 • Isboringer, klimasignal og liv under isen koblet til isens tilbagetrækning
 • Kortlægning af vegetationstyper på tværs af Grønland – er Grønland blevet grønnere?
 • Permafrostens kollaps og frigivelse af andre drivhusgasser end kuldioxid.
 • Tundrabrænde – ny risiko og forsøg med testbrænde
 • Opbevaring af mineaffald på land med permafrost - muligheder og udfordringer.

The ice-free Greenland - from molecules to landscape is a tribute to Greenland. The book is a tale of the ice-free landscape with a focus on how the bio- and geosciences in recent years have provided new, fascinating and surprising knowledge. The interactions between the climate and the Greenlandic nature are explored with an emphasis on the soil, microorganisms and plants. Bo Elberling, director of the Center for Permafrost (CENPERM), tells in words and pictures about the new knowledge.

The ice-free Greenland - from molecules to landscape also communicates new results about the permafrost and lands­cape stability, the plants’ contribution to the greenhouse gas budget, the preservation conditions of the country’s cultural heritage, the possible expansion of agriculture and more.

The book is with Danish and English text.

www.icefreegreenland.com

 • Antal sider256
 • Højde308 mm
 • Bredde298 mm
 • Dybde24 mm
 • Vægt2120 g
 • FormatIndbundet
 • ISBN9788702288025
 • Udgave2
 • Udgivelsesdato10.05.2021

Køb eksempelvis bogen hos:

Bøger af samme forfatter

Forfatter

Bo Elberling

I 2016 udgav Bo Elberling bogen DET ISFRIE GRØNLAND – FRA MOLEKYLE TIL LANDSKAB-. Omdrejningspunktet er ny viden, som resultat af arbejdet ved Center for Permafrost (CENPERM), Københavns Universitet. Bo Elberling, som er centerleder, fortæller her i tekst og billeder om dette samspil.

Bøger i samme genre