Danmark set udefra

Læseprøve

Danmark set udefra – om samfundsdebatten i Danmark i internationalt perspektiv. Religionens rolle i det moderne demokrati, bæredygtig udvikling og velfærdssamfundets fremtid er nogle af de mest debatterede emner i dagens Danmark og internationalt. ”Danmark set udefra” vil pirke til vores selvopfattelse og på en konstruktiv måde lægge op til debat om Danmark i det internationale samfund. Weekendavisens og DRs journalist Jakob Illeborg, der har boet i London i ti år, har i kraft af sit netværk kunnet sætte tre engelske analytikere stævne og diskutere disse højaktuelle og komplekse problemstillinger. De britiske øjne tilhører nogle af samtidens mest betydningsfulde analytikere: Timothy Garton Ash, Zac Goldsmith og Lord Anthony Giddens. De deler ikke nødvendigvis politisk overbevisning, men har det tilfælles, at de er med til at præge udviklingen i det moderne England og har i den forbindelse  været interesseret i og ladet sig inspirere af det danske samfund.

Timothy Garton Ash er professor i moderne historie ved Oxford University og er en af vor tids største kapaciteter på områder som multikultur, religion og international politisk analyse. Han har gentagne gange forholdt sig til Danmark, ikke mindst i forbindelse med Muhammed-krisen. Jakob Illeborgs samtaler med ham vil fokusere på religionens rolle i moderne demokratier, og herunder danske problemstillinger som tørklædedebatten, og overordnet spørgsmålet om islams rolle i det moderne vestlige demokrati samt sekularisme og statsreligioners berettigelse i nutidens samfund.

Zac Goldsmith er chefredaktør for The Ecologist, verdens mest anerkendte økologiske magasin. Derudover er han den konservative leder David Camerons højre hånd og altså ganske kontroversielt vejleder på miljø og klima for de konservative. Bæredygtighed og miljøhensyn er på kort tid blevet det varmeste politiske emne i Storbritannien. Her taler man om et reelt paradigmeskift i den britiske befolkning, der er gået fra at være Europas Dumbo på miljøområdet til at være foregangsland både i regeringsregi og i erhvervssammenhæng. Zac Goldsmith har i mange år forholdt sig til Danmark som miljøforegangsland og er derfor også en god kilde til nuanceret kritik af dansk miljøpolitik.

Jakob Illeborg diskuterer med ham i bogen, hvor han ser Danmark positioneret i den internationale konkurrence om at skabe et bæredygtigt erhvervsliv. Lord Anthony Giddens er tidligere leder af London School of Economics og Tony Blairs rådgiver. Han er forfatter til den banebrydende bog ’The Third Way’, Den tredje vej, der dannede grundlag for New Labours sociale reformer, der er blevet kopieret overalt i verden. Det skandinaviske velfærdssamfund lå til grund for Giddens tanker, og han er derfor en god kilde til en diskussion om det moderne velfærdssamfund. Illeborg taler med Giddens om de engelske velfærdsreformer. Og om hvordan de relaterer til det danske velfærdssamfunds udvikling de sidste ti år.

Har den skandinaviske socialdemokratiske model udlevet sig selv? Tanken med ”Danmark set udefra” er, at vi, ved at sammenholde udviklingen andre steder med vores egen, kan perspektivere og forholde os til, hvad der er godt og mindre godt i vores samfundsudvikling. De umiddelbart mest brugbare sammenligninger fås i samfund, der på mange måder minder om vores eget. England er en oplagt kandidat, fordi vi i stigende grad deler kultur og samfundsopfattelse med vores nabo mod vest. Men der er også vigtige forskelle i vores nationers respektive opfattelse af den tid, vi lever i. Forskelle, som vi med fordel kan debatt

  • Antal sider208
  • ISBN9788702096927
  • Udgave1
  • Udgivelsesdato15.05.2017

Køb eksempelvis bogen hos:

Forfatter

Jakob Illeborg

Jakob Illeborg er London-korrespondent for DR. Han er freelancer for bl.a. Weekendavisen og Mandag Morgen.

Bøger i samme genre