Broderstrid

Læseprøve

De to Karl Gustav-krige, 1657-58 og 1658-60, indledtes af hhv. den danske konge Frederik III og den svenske konge Karl X Gustav, som ikke havde meget at lade hinanden høre, hvad angår hovmod og opportunisme. Men stormagterne så med fra sidelinjen, og da de var enige om, at et enkelt lands beherskelse af Øresund ville stille sig hindrende i vejen for handel i det lukrative Østersøområde, greb de ind - lidt til fordel for Danmark, men mest til landets decimering.

Bogen beskriver taktik og forløb set fra den militærhistoriske vinkel med fokus på de drabelige slag i København og ved Nyborg, så læseren er med i kampene fra bastion til voldgrav, fra vandløb til bakketop. Forfatteren er generalløjtnant Kjeld Hillingsø, tidligere chef for Den Nordlige Del af NATO og chef for Forsvarets Operative Styrker. Bogen udkom oprindeligt i 2009.

  • Antal sider240
  • ISBN9788702088007
  • Udgave1
  • Udgivelsesdato03.09.2018

Køb eksempelvis bogen hos:

Bøger af samme forfatter

Forfatter

Kjeld Hillingsø

Kjeld Georg Hillingsø, generalløjtnant, født 1935.

Var i Søværnet 1954-56, derefter i Hæren og senere i værnsfælles stillinger indtil pensioneringen i 1995. Herefter var han bl.a. militærhistorisk konsulent ved Forsvarsakademiet indtil 2005. I hovedparten af de 51 år beskæftigede han sig med og skrev om, hvordan det militære magtinstrument har virket og virker samt dets anvendelse som redskab for sikkerhedspolitikken. Har i 2004 udgivet Trusselsbilledet – en koldkriger taler ud om Den Kolde Krig, baseret bl.a. på egne erindringer samt danske og tyske efterretninger fra perioden. I 2007 udgav han Landkrigen 1807 og i 2009 Broderstrid – Danmark mod Sverige 1657-60, der begge ud over en historisk gennemgang af begivenhederne indeholder en beskrivelse af de militære styrkers optræden under kamp.

Bøger i samme genre