Konkurrencebetingelser

Opdateret 18. januar 2023


Ved deltagelse i konkurrencer accepterer du disse konkurrencebetingelser:

 

Arrangør
Gyldendals Forlag
Klareboderne 3
1115 København K

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Gyldendal og evt. samarbejdspartnere. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Gyldendal.

 

Hvem kan deltage?
Deltagere skal være bosiddende i Danmark og fyldt 18 år.
Ansatte hos Gyldendal samt deres familiemedlemmer og husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Vi forbeholder os retten til at diskvalificere deltagere ved snyd, manipulation eller brud på dansk lovgivning.

Gyldendal forbeholder sig retten til når som helst at ændre konkurrencens vilkår og udførelse.

 

Vindere

Hvordan vinderen findes/udtrækkes er forklaret ved den specifikke konkurrence.
 

Alle vindere kontaktes direkte på den oplyste e-mailadresse eller telefonnummer. Personoplysningerne behandles fortroligt og videregives ikke til 3. mand. Efter endt konkurrence, har vinderen 5 dage til at besvare henvendelsen fra Gyldendal. Besvares henvendelsen ikke inden for tidsfristen bortfalder retten til præmien og Gyldendal forbeholder sig retten til at udtrække en ny vinder.

 

Præmier

Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre.
Præmierne afsendes hurtigst muligt direkte til vinderen.

Gyldendal afholder de lovpligtige præmieafgifter, som konkurrencen udløser.

 

Behandling af dine personoplysninger

Du kan læse om, hvordan Gyldendal behandler dine personoplysninger, når du er tilmeldt forlagets nyhedsbreve, her.

 

 

I de tilfælde, hvor konkurrencer afholdes på Facebook, Instagram eller andre sociale medier, er disse konkurrencer hverken administreret, sponsoreret eller associeret med disse medier, medmindre det er tydeligt anført.