Vibe Klarup

Beskrivelse

Vibe Klarup Voetmann, (1969) cand.scient.adm., er sekretariatsleder for Hjem til Alle, en alliance, der på tværs af myndigheder, frivillige organisationer, boligorganisationer og private arbejder for at stoppe hjemløshed blandt unge. Hun er desuden formand for Frivilligrådet, der rådgiver regering og folketing om frivilligt arbejde, samt næstformand i Børns Vilkår, næstformand i Roskilde Universitets bestyrelse og medlem af bestyrelsen for Folkemødet og Dan Uzans mindefond. Vibe, der gennem mange år har arbejdet i den frivillige verden bl.a. som direktør for Danner og Psykiatrifonden, er en efterspurgt foredragsholder om frivilligt arbejde og borgerbevægelser i Danmark.

Læs mere

Seneste udgivelse

Rodskud

Lokale fællesskaber kan løse komplekse problemer som klima, social arv og sundhed. I Rodskud kan man læse om en lang række eksempler på, at borgere, foreninger, virksomheder og kommuner samarbejder på kryds og tværs for at løse komplekse samfundsproblemer som fx at øge sundhed, bryde den sociale arv, forbedre klimaet eller at få flere tilflyttere til en ellers hensygnende landsdel.

Løsningerne er flyttet ud af rådhusene – og især ud af centraladministrationen. Forfatterne fremhæver, at og hvordan de bedste kommuner evner at give plads til borgernes handlekraft og sætte sig i spidsen for forandringerne.

Johannes Lundsfryd, Vibe Klarup og Jacob Bundsgaard argumenterer for, at vi får brug for politikere, der kan sætte retning og identificere, hvilke enkeltsager som kan skaleres op, og som især kan udvikle eller understøtte de lokale løsninger på længere sigt – med perspektiv til hele landet.

Bøger af Vibe Klarup