Uffe Elbæk

Grundlægger og tidligere rektor for KaosPiloterne. Uffe Elbæk er født i 1954 og har, som han selv siger det, allerede levet flere liv. Såvel personligt som professionelt. Fra 1991 til 2006 var han rektor på KaosPiloterne. Parallelt med sit arbejde som rektor har Uffe Elbæk gennem hele sin karriere taget aktivt del i det danske samfundsliv. Både som meningsdanner og beslutningstager.

Han blev valgt ind i Århus Byråd i 2001 og igen i 2005 for Det Radikale Venstre, hvor han var formand for byens skoleog kulturudvalg. I januar 2007 trådte Uffe Elbæk ud af Århus Byråd for at påtage sig ansvaret som direktør for World Outgames 2009. Bor i dag i København sammen med sin mand Jens, og har hele verden som sin arbejdsplads.

Uffe Elbæk er også forfatter til bøgerne KaosPilot og KaosPiloterne A-Z.