Per Nikolaj Bukh

Beskrivelse

Per Nikolaj Bukh, cand.oecon. og ph.d., er professor på Aalborg Universitet. Per Nikolaj har en omfattende erfaring som rådgiver for en række offentlige virksomheder omkring strategi, design af økonomistyrings- og ledelsessystemer samt implementering af strategikortlægning og balanced scorecard. Han er forfatter til mere end 200 artikler og 15 bøger, heriblandt Balanced Scorecard på Dansk og Strategikort.

Læs mere

Seneste udgivelse

Succes med balanced scorecard

Balanced scorecard er et strategisk ledelsesværktøj, der giver ledelsen overblik over virksomhedens processer, kunder og markeder samt de organisatoriske kompetencer. Ved at sætte konkrete mål og fokusere på kritiske succesfaktorer kan virksomheden opnå excellente resultater.

 

Per Nikolaj Bukh og Karina Skovvang Christensen giver en grundig gennemgang af, hvordan man arbejder med balanced scorecard, og de vejleder gennem bogen læseren i, hvilke processer det er vigtigt at fokusere på. Organisationer og virksomheder er forskellige, og derfor skal hver enkelt organisation eller virksomhed arbejde forskelligt med balanced scorecard. Forfatterne giver råd og inspiration til dette arbejde.

 

Med mere end 15 års praktisk erfaring med teknikkerne har forfatterne bistået et stort antal offentlige og private virksomheder med at udvikling og implementere nye ledelses- og styringsmodeller baseret på balanced scorecard.
 

Bøger af Per Nikolaj Bukh