Forfattere | Gyldendal

Morten Thing

Morten Thing (f. 1945) Forskningsbibliotekar, dr.phil.

Jeg er uddannet litterat og har undervist på universiteterne i København og Roskilde i litteratur og kulturhistorie. Jeg var 1969-82 redaktør af 14-dagesbladet politisk revy og fra 1982-90 litteraturanmelder ved Information, 1990-94 på Politiken. Jeg er ansat på Roskilde Universitetsbibliotek som lektor og forskningsbibliotekar, hvor jeg tager mig af litteratur, sprog, medier og journalistik. En bibliografi over artikler og bøger, jeg har skrevet indtil 2006, kan læses på: http://www.rub.ruc.dk/rub/omrub/skrserie/skr45.pdf

De bøger, jeg har skrevet eller udgivet de sidste tyve år, omfatter bl.a.:

Rud. Broby: Blod og Forsvarstale for Blod, politisk revy, Kbh. 1988.

1. maj 1890. Et dokumen­tarium (med Flemming Hemmersam), SFAH, Kbh. 1990

Venskab og revolution. Martin Ander­sen Nexøs og Marie Nielsens venskab og politiske virke 1918-24 (med Børge Houmann), SFAH, Kbh., 1991

Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960, Tiderne Skifter, Kbh. 1993.

Barndommens land. Århundredets børn i billeder (med Søren Vinterberg), Asche­houg, Kbh. 1994.

Portrætter af 10 kommunister, Tiderne Skifter, Kbh. 1996.

Hans Kirks mange ansigter. En biografi, Gyldendal, Kbh. 1997.

Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998, Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873, Kbh. 1998.

Næste år i Jerusalem, Aschehoug, Kbh. 1999.

Pornografiens historie i Danmark, Aschehoug, Kbh. 1999.

Den historiske jøde. Essays & ordbog, Forum, Kbh. 2001.

Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier 1917-1990, Forum, Kbh. 2001.

Anti. Begreberne antikommunisme - antisemitisme og deres historie, Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 41, Roskilde 2003.

Frederik Dreier: Samlede skrifter, bd. 1-5 (med Hanne Nørregaard Posselt, Niels Finn Christiansen, Pernille Stenner), Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/C.A. Reitzel, Kbh. 2003.

Frederik Dreier og samfundets reform (med Hanne Nørregaard Posselt, Niels Finn Christiansen, Pernille Stenner), Tiderne Skifter, Kbh. 2003.

Jiddish bogfortegnelse, Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 44, Roskilde 2004.

Jiddishland i København. Den jødiske indvandring 1905-14, Nemos Bibliotek, Kbh. 2005.

Alfred Nossig (1864-1943) – en mærkelig mand. Et essay om jødisk modernitet, Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 46, Roskilde 2006.

De russiske jøder i København 1882-1943, Gyldendal, Kbh. 2008.

Min mors historie, Nemos Bibliotek, Kbh. 2009.

Bøger af denne forfatter