Martin Macnaughton

Beskrivelse

Martin Macnaughton er marinbiolog og arbejder som fotograf på Statens Naturhistoriske Museum. Martin Macnaughton har dykket siden 1997 og er SCUBA-erhvervsdykker og Kystlivredder og har fotograferet til en række tidsskrifter, brochurer og postkort siden 2001.

Martin Macnaughton deltog også på Galathea 3-ekspeditionen i et videnskabeligt projekt og leverede bl.a. billeder herfra til aviser og bøger. I 2012 udgav han, sammen med Martin Kielland og Jonas Thormar, bogen LIVET UNDER OVERFLADEN.

Læs mere

Seneste udgivelse

Livet under overfladen

 "Livet under overfladen" er et for Danmark unikt projekt. Bogen er en rejse under vandet rundt i hele landet fra kilde til hav. Med et kamera i hånden afdækkes det fantastiske liv, der eksisterer i vores ferske vande og ved vores kyster. I bogen skildres undervandslandskaber, planter og dyr, der er karakteristiske for de naturtyper, man finder under vand i Danmark. Billederne er krydret med spændende detaljer om dyrenes levevis, landskabernes dannelse og forandring og de gode historier om vellykket naturbevaring. Bogen henvender sig til den alment naturinteresserede, fotografen, dykkeren og måske også den kunsterisk interesserede, da den dykker ned i både biologien og teknikken og byder billeder af naturens fantastiske former og farver.
 
 

 

Bøger af Martin Macnaughton