Martin Kielland

Beskrivelse

Martin Kielland er uddannet ferskvandsbiolog med speciale i fiskebiologi og sørestaurering. Han har arbejdet med habitatovervågning og forskning inden for vandplantefysiologi. Har fotografering som fritidsinteresse sammen med akvariehold og lystfiskeri og har tidligere udført en række opgaver for Gyldendal og Gads Forlag.

I 2012 udgav Martin Kielland, sammen med Martin Macnaughton og Jonas Thormar, LIVET UNDER OVERFLADEN.

Læs mere

Seneste udgivelse

Livet under overfladen

 "Livet under overfladen" er et for Danmark unikt projekt. Bogen er en rejse under vandet rundt i hele landet fra kilde til hav. Med et kamera i hånden afdækkes det fantastiske liv, der eksisterer i vores ferske vande og ved vores kyster. I bogen skildres undervandslandskaber, planter og dyr, der er karakteristiske for de naturtyper, man finder under vand i Danmark. Billederne er krydret med spændende detaljer om dyrenes levevis, landskabernes dannelse og forandring og de gode historier om vellykket naturbevaring. Bogen henvender sig til den alment naturinteresserede, fotografen, dykkeren og måske også den kunsterisk interesserede, da den dykker ned i både biologien og teknikken og byder billeder af naturens fantastiske former og farver.
 
 

 

Bøger af Martin Kielland