Lisbeth Bonde

Beskrivelse

Lisbeth Bonde er cand.mag. i dansk og kunsthistorie. Kunstredaktør ved dagbladet Information fra 1994-2002. Fra 2002 kunstskribent ved Weekendavisen med speciale i kunstreportager og kunstnerinterview. Har skrevet bøgerne: Kunstnere på tale (2002), Atelier – kunstnerens værksted (2003), Solo, en monografi om maleren Peter Martensen. Sammen med Mette Sandbye udgav hun i 2006 bogen Manual til dansk samtidskunst, der introducerer til de nyeste tendenser i samtidskunsten. I 2007 udgav hun antologien Hvorfor kunst?, redigeret sammen med Maria Fabricius Hansen. Hun har desuden leveret en lang række artikler til kataloger om bl.a. Lars Nørgård, det fabulerende maleri, Allan Otte m.v.

Foto: Morten Holtum 2007

Læs mere

Seneste udgivelse

Monrads maleri

Et nyt maleri er for Ib Monrad Hansen en ny måde at tænke på. I hans værker eksisterer der ikke gentagelser og rutiner, men grundighed og langsommelighed. Som en forsker dykker han ned i et emne og bruger op til 1000 timer på hvert maleri. 

Ib Monrad Hansen er optaget af filosofiske, historiske og samfundsmæssige spørgsmål. I sine malerier forbinder han myter og historiefortælling med nye perspektiver på den senmoderne virkelighed. Inspirationen er blandt andet hentet fra barokkens maleri med dramatiske billedkompositioner og komplekse perspektiver. I Monrads Maleri kan man gennem billeder og tre veloplagte artikler opleve hans blik på individets rolle i nutidens samfund og problemerne forbundet dermed. Det frisatte mennesket har skabt krisen, men det er ifølge Ib Monrad Hansen også ved dette, at redningen skal findes. 

Bøger af Lisbeth Bonde