Jonas Thormar

Beskrivelse

Marinbiolog Jonas Thormar startede dykningen som 14 årig i 1994. Han har været dykkerinstruktør siden 2000, kystlivredder siden 2005, erhvervsdykker siden 2006 og fik i 2010 en M.Sc. i Marinbiologi fra Københavns Universitet.

Jonas Thormar arbejder blandt andet som dykkerleder på togter til arktiske og antarktiske farvande og forsker i ålegræs (Zostera marina) ved Universitet i Oslo.

Jonas Thormar er vinder af flere internationale undervandsfotokonkurrencer og i 2012 udgav han LIVET UNDER OVERFLADEN.

Læs mere

Seneste udgivelse

Livet under overfladen

 "Livet under overfladen" er et for Danmark unikt projekt. Bogen er en rejse under vandet rundt i hele landet fra kilde til hav. Med et kamera i hånden afdækkes det fantastiske liv, der eksisterer i vores ferske vande og ved vores kyster. I bogen skildres undervandslandskaber, planter og dyr, der er karakteristiske for de naturtyper, man finder under vand i Danmark. Billederne er krydret med spændende detaljer om dyrenes levevis, landskabernes dannelse og forandring og de gode historier om vellykket naturbevaring. Bogen henvender sig til den alment naturinteresserede, fotografen, dykkeren og måske også den kunsterisk interesserede, da den dykker ned i både biologien og teknikken og byder billeder af naturens fantastiske former og farver.
 
 

 

Bøger af Jonas Thormar