Henrik W. Bendix

Beskrivelse

Henrik W. Bendix, ph.d., laboratorieleder i MidtLab, Region Midtjylland. MidtLab arbejder med innovation på sundhedsområdet og andre velfærdsområder. Har endvidere arbejdet en årrække som leder i industrien og som rådgiver for private og offentlige virksomheder inden for forretnings-, ledelses- og organisationsudvikling. Desuden har han arbejdet og rådgivet internationalt igennem de seneste 25 år.

Læs mere

Seneste udgivelse

Ledelse i sundhedsvæsenet

Når der sker store forandringer, og når fokus er rettet på høj effektivitet og løbende tilpasning til samfundets krav, er der et særligt behov for virkningsfuld ledelse. Heldigvis ønsker flere og flere medarbejdere på sundhedsområdet at dygtiggøre sig netop på det område. Denne bog er skrevet til alle dem.

Bogen kommer rundt om hele ledelsesfeltet i sundhedsvæsenet. Forfatterne gennemgår de overordnede og tværgående udfordringer, som møder en leder i sundhedsverdenen såsom styring, samspillet mellem de forskellige professioner, kvalitetsudvikling, innovation og brug af ny teknologi.

Den voksende opmærksomhed på sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde kræver, at alle aktører i sundhedssektoren kender ikke bare ledelsesforholdene i egen fold, men også de særlige forhold, der hersker i de andre dele af sektoren.

Ledelse i sundhedsvæsenet er en opdateret og revideret udgave af Hospitalsledelse fra 2012.