Annemette Digmann

Beskrivelse

Annemette Digmann, ph.d., er afdelingschef for Innovation og Forskning i Region Midtjylland. Hun arbejder med innovation og innovationsledelse i både private og offentlige virksomheder og har tidligere arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling. Har som ledelsesforsker udarbejdet undersøgelser af ledelse i virkeligheden og skrevet bøger og artikler - også om dette emne. Deltager i mange tænketanke og arbejdsgrupper om ledelse og innovation og er en efterspurgt foredragsholder.

Læs mere

Seneste udgivelse

Ledelse i sundhedsvæsenet

Når der sker store forandringer, og når fokus er rettet på høj effektivitet og løbende tilpasning til samfundets krav, er der et særligt behov for virkningsfuld ledelse. Heldigvis ønsker flere og flere medarbejdere på sundhedsområdet at dygtiggøre sig netop på det område. Denne bog er skrevet til alle dem.

Bogen kommer rundt om hele ledelsesfeltet i sundhedsvæsenet. Forfatterne gennemgår de overordnede og tværgående udfordringer, som møder en leder i sundhedsverdenen såsom styring, samspillet mellem de forskellige professioner, kvalitetsudvikling, innovation og brug af ny teknologi.

Den voksende opmærksomhed på sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde kræver, at alle aktører i sundhedssektoren kender ikke bare ledelsesforholdene i egen fold, men også de særlige forhold, der hersker i de andre dele af sektoren.

Ledelse i sundhedsvæsenet er en opdateret og revideret udgave af Hospitalsledelse fra 2012.