Forfattere | Gyldendal

Ditte Maria Søgaard

Ditte Maria Søgaard (f. 1971) er historiker og videnskabsjournalist. Som kommunikations-medarbejder på Københavns Universitet har hun siden 2005 beskæftiget sig med forsk-ningsformidling, kulturforståelse og brobygning til erhvervslivet gennem kursusvirksomheden KulturKurser.dk, der tilbyder kurser i kulturforståelse for virksomheder og institutioner.

Fra 2008-2012 har hun været tilknyttet forsk-ningsprojektet Alternative Spaces, der er støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Det daglige samarbejde med universitetets forskere har bl.a. ført til denne bog, der bygger på både forskeres og erhvervsfolks indgående viden om globale, regionale og lokale kulturer, kulturelle forskelle og ligheder samt kulturelle faldgruber og løsningsmuligheder.

Ditte Maria er forfatter til bøgerne Da mennesket fik vinger – historien om brødrene Wrights første flyvning (Region 2003), Folk i Falck – arbejdsliv i Falck gennem 100 år (Falck 2005), medforfatter til antologien Videnskabens kæmper (Aschehoug 2004), medredaktør af Nudansk ordbog (Politiken 2002) og redaktør af universitetsårbogen Tværkultur, der formidler gode forskningshistorier fra de globale kulturstudiers mange hjørner.