Christian S. Nissen

Beskrivelse

CHRISTIAN S. NISSEN (f. 1945) er uddannet cand.scient.pol.

Han var oprindeligt lektor i international politik ved Københavns Universitet og arbejdede i en årrække på forskellige poster i dansk forvaltning, før han blev generaldirektør i DR fra 1994 til 2004. Siden 2004 har han været uafhængig rådgiver, forfatter og bestyrelsesmedlem.

Han har bl.a. været formand for Den Europæiske Radiounion (EBU) Digital Strategy Group (1999-2003), adjungeret professor ved CBS (2006-16), research associate ved The Media Management and Transformation Centre, Jönköping International Business School (2008-11), medlem af the editorial commission for Open Society/Soros Foundation-projektet: Mapping Digital Media, Journalism, Democracy and Values (2009-14) og af Kulturministeriets Public service-udvalg (2015-16).

Han har desuden skrevet og redigeret artikler og bøger om international politik, forvaltning, medier og kulturpolitik.

Se også www.christiannissen.com

Foto: Ole Buch

Læs mere

Seneste udgivelse

Politik mellem følelser og fornuft

Hvad lægger politikerne til grund, når de træffer beslutninger? Er det værdibaserede holdninger og ideologi eller faktabaseret viden? Er det følelser eller fornuft?

Med udgangspunkt i de seneste års udvikling i dansk mediepolitik argumenterer Christian S. Nissen for, at politik ikke længere kan forstås og begrundes alene med den rene fornuft og rationelle argumenter, men først og fremmest må bygge på værdier, holdninger og ideologi.

Spørgsmålet er så, om Folketinget og regeringen med den særlige beslutningskultur på Christiansborg kan håndtere stridende værdier og ideologi og udmønte det i en praktisk politik? Kan der skabes et større rum for idébåren politik. En modvægt til en stadig mere fremherskende teknokratisering af de politiske kulturer i det moderne samfund, der har afpolitiseret politikdannelsen og skabt en kløft mellem en politisk-administrativ elite og en fremmedgjort vælgerbefolkning. En politisk beslutningskultur, hvor der nærmest ikke længere er brug for politikere.

De spørgsmål har forfatteren sat sig for at belyse ved at følge medieforhandlingerne i perioden 2017-19. Hvordan spillede kulturelle, teknologiske, økonomiske og politiske forhold ind i beslutningerne om public service-mediernes indretning og udvikling? Hvad lagde politikerne til grund for deres beslutninger? Var det ideologi, sund fornuft – eller gammelt nag?

Bogen følger det taktiske spil op til medieaftalen i juni 2018 og frem til og med S-regerings forkastelse af aftalen. Indflettet i dette forløb belyser bogen det danske mediemarked under de globale mediekoncerners stigende dominans og striden om DR’s størrelse og rolle.

Bøger af Christian S. Nissen