Andreas Pinstrup Jørgensen

ANDREAS PINSTRUP JØRGENSEN er direktør i tænketanken Demokratisk Erhverv. Her arbejder han for et mere bæredygtigt erhvervsliv ved at styrke virksomheder baseret på princippet om ét medlem, én stemme. Andreas er født og opvokset i Midtjylland nær andelsbevægelsens danske vugge. Han er uddannet i økonomisk sociologi på Københavns Universitet og Yale University.

Bøger