"Det er med pseudoarbejde som med vejen til helvede, det er brolagt med gode intentioner”

Antropolog og forfatter Dennis Nørmark er tilbage med en ny bog om pseudoarbejdets uhensigtsmæssige indtog på de danske arbejdspladser. I denne bog kommer han med konkrete løsningsforslag til at få bugt med den stadig stigende tendens.

Af Søren Bojsen / 16-03-2021

 

Du udgav for nogle år siden bogen PSEUDOARBEJDE sammen med Anders Fogh Jensen. Nu kommer opfølgeren, TILBAGE PÅ ARBEJDET. Hvordan adskiller de to bøger sig?

PSEUDOARBEJDE skrev jeg sammen med filosoffen Anders Fogh Jensen, på baggrund af en mistanke vi havde samlet op igennem årerne om, at en del af det arbejde vi udfører i dag er meningsløst fyld. At vi har fået en type arbejde, der har arbejdets “attributter” men ikke dets indholdsside. At vi laver værdiløst pseudoarbejde. Det var naturligvis en provokerende tese, som vi skulle bruge nogle sider på at udfolde og argumentere for, og det gav mindre plads til konkrete løsninger. Siden den bog kom ud, har jeg talt med hundredevis af mennesker og lært meget om, både hvad der skaber pseudoarbejde, og ikke mindst hvordan man kan tilrettelægge sine organisationer, så man reducerer meningsløsheden. Den research har jeg samlet til denne bog, der altså er mere konkret end den første i forhold til, hvordan man skaffer sig af med det pseudoarbejde, man har fået og sikrer sig, at det ikke dukker op igen. OM DENNIS NØRMARKDennis Nørmark (f. 1978) er antropolog, foredragsholder og konsulent med flere videnskabsformidlende bøger bag sig. Han er indflydelsesrig idenfor sit felt, og med over 20.000 solgte eksemplarer af bogen Pseudoarbejde indledte han en helt ny samtale om vores arbejde. Dennis Nørmark er selvstændig i egen virksomhed, men arbejder derudover med organisationsledelse i sit bestyrelsesarbejde, blandt andet som næstformand i DR's bestyrelse.

Hvordan identificerer man pseudoarbejde?

De fleste har en fornemmelse af at de laver pseudoarbejde, hvis de oplever, at de sidder og skriver ting ingen rigtig læser eller går til møder, der ikke får nogen effekt, eller kaster sig over et nyt innovationsprojekt, der ikke vil gøre nogen det mindste mere innovative. Hvis man har en mistanke om, at ingenting ville være mærkbart anderledes, hvis man ikke udførte en arbejdsopgave, man har fået tildelt, eller måske har opfundet til sig selv, så sidder man sandsynligvis med pseudoarbejde. Det er oftere driftsmedarbejdere mere end ledere og administration, der mærker byrden af det, og derfor er det også herude, man skal undersøge det nærmere. Ledelsen er ofte blinde for hvor mange snubletråde, de har sat op igennem tiden.

Hvordan opstår pseudoarbejde? Det er svært at forestille sig, at nogen med vilje fremstiller det. Hvad er det, man skal være opmærksom på? Og hvordan bekæmper man det – kort fortalt?

Det er med pseudoarbejde som med vejen til helvede, det er brolagt med gode intentioner. Der er ikke mange der bevidst ønsker at give kollegaerne håbløse opgaver, og slet ikke sig selv, men det sker, fordi vi forfølger en masse, egentlig rationelle idéer om eksempelvis mere kommunikation, større sikkerhed, kontrol, forudsigelighed og planlægning. Vi glemmer bare, at der er en masse skjulte omkostninger ved alle disse på overfladen nyttige ting, man først opdager, når det er implementeret. Så står man pludselig med et nyhedsbrev på 80 sider, eller med 40 forskellige ting der skal krydses af i en kvalitetssikring, og det var jo ikke meningen. Så det handler om, hvordan man får sat nogle adfærdsmæssige benspænd op for sig selv og sin organisation, så ens gode hjerte ikke løber af med en, og man får langt mere end man faktisk har behov for.

Hvem har ansvaret for at gøre noget ved pseudoarbejdet? Man kan tænke, at det primært er en ledelsesopgave? Men har medarbejderne også ansvar for at sige fra?

Det er ledelsen der kan fjerne det, men medarbejderne der må hjælpe ledelsen med at gøre opmærksom på det. Det bliver nødt til at være en fælles opgave, og det kræver, at man som medarbejder får nogle argumenter, man kan bruge overfor ledelsen. Dem har jeg forsøgt at beskrive i denne bog. Men bogen forsøger også at gøre lederen opmærksom på, at en del af det, som han eller hun tror er nødvendigt og klogt, faktisk slet ikke er det. De er jo også interesseret i gladere medarbejdere og mere produktivitet. Det får de bare ikke, når medarbejderne laver pseudoarbejde. Så medarbejderne skal sige fra, og lederne skal lytte. Bogen skulle gerne være med til at bygge den bro.

Covid-krisen har på mange planer medført store forandringer på arbejdsmarkedet generelt. Hvad har krisen betydet for pseudoarbejde-området? Har krisen i virkeligheden fremskyndet et opgør med meningsløst arbejde, eller er det for optimistisk?

Ja, der er et par undersøgelser, der tyder på det. Både at pseudoarbejdet er gået ned og nærmest forsvundet, og at folk har været i stand til at løse opgaver på den halve tid uden den understøttelse og de processer og regler, som ofte fremhæves som helt nødvendige. En international undersøgelse fra konsulenthuset Voluntas viser, at noget af det folk håber på at kunne få med sig på den anden side af covid-krisen er, at unyttige opgaver i større omfang bliver valgt fra. De har jo oplevet her under krisen, at man prioriterede benhårdt det vigtige arbejde og nedprioriterede pseudoarbejdet.

Tilbage til arbejdet

Tilbage til arbejdet

Vores arbejde drukner i målinger, rapporteringer, møder, kontrol, dokumentationskrav og velmente, men overflødige initiativer, omstruktureringer og projekter. Alt sammen pseudoarbejde, der lægges oveni det rigtige arbejde og ikke efterlader sig noget værdifuldt.

I Tilbage til arbejdet tager antropolog Dennis Nørmark tråden op fra bogen Pseudoarbejde, som han i 2018 skrev sammen med filosof Anders Fogh Jensen, og som satte ord på mange danskeres frustrationer over et arbejdsliv tiltagende tømt for mening.

Hvor den første bog diagnosticerede problemet, ser Tilbage til arbejdet på, hvad man konkret kan gøre som medarbejder og leder for at spotte og eliminere det overflødige arbejde og bremse det, inden det stjæler mere af vores tid. Bogen viser, at det ikke er nogen naturlov, at vores organisationer bliver mere komplicerede; det kan ændres ved nye måder at lede og organisere sig på. Med simple adfærdsændringer kan vi forhindre pseudoarbejde i at opstå igen, så vi for alvor kan komme tilbage til at lave det, som skaber værdi.