Gates kunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bill Gates: Sådan undgår vi klimakatastrofen

I sin nye klimabog, der udgives samme dag verden over, optegner Microsoft-grundlægger og filantrop, Bill Gates, den gravalvorlige virkelighed, som planeten står overfor de kommende år. Men vigtigst af alt tegner han den konkrete løsningsmodel, der kan nedbringe den årlige, globale udledning af drivhusgasser fra de nuværende 51 mia. tons til nul.

Bill Gates har brugt det sidste årti på at opsuge alt den viden om klimaforandringer, som han har kunnet tilnærme sig.

Gennem et gigantisk netværk af førende fagfolk indenfor fysik, kemi, biologi, ingeniørvidenskab, statskundskab og økonomi, har han konstrueret en handleplan, der kan samle verdens nationer om et samlet klimamål.

Hvad vi skal gøre nu - og i fremtiden

Det er denne handleplan, som han fremlægger i SÅDAN UNDGÅR VI KLIMAKATASTROFEN. Bogen arbejder ud fra to paradigmer, der lander som en kile ned i den allerede eksisterende klimasamtale.

Gates fremlægger nemlig både de teknologiske løsninger, som vi allerede har i hænde, og de teknologiske gennembrud, vi mangler for at komme ned på nul.

Bill Gates har konstrueret indholdet ud fra fem hoveddele, der kommer godt omkring omfanget af klimakrisens udfordringer, hvordan man fører en kvalificeret klimasamtale og hvad vi skal gøre nu og i fremtiden.

I bogens længste afsnit behandles de centrale sektorer, der står for størstedelen af verdens samlede udledning – verdens strømforsyning, fødevareproduktion, transportsektor og klimaanlæg.

Det er her, han vurderer, hvilke teknologier, der allerede er tilgængelige, og hvilke vi har brug for. En af de teknologier, som Bill Gates fremhæver, er vindkraft.

Bill Gates: Danmarks fremgangsmåde var unik i 1970'erne

Her nævner han den danske regerings tiltag for at udnytte vindpotentialet efter oliekrisen i 1970’erne. Den danske fremgangsmåde var unik, fordi staten kombinerede deres støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter med et tidsbegrænset incitament til vindmølleejere.

Samtidig lagde man CO2-afgifter på det kulstofbaserede elforbrug, hvilket var med til fremme vindkraftens indtog på den danske el-marked. Gates holder det danske vindeventyr frem som et kerneeksempel på den innovation og politiske viljestyrke, der skal til for at løse klimakrisen.

SÅDAN UNDGÅR VI KLIMAKATASTROFEN inkluderer et efterord, hvor Bill Gates adresserer COVID-19-pandemien og dens relation til klimakrisen, ligesom han kommenterer på valget af Joe Biden som USA’s præsident.

Sådan undgår vi klimakatastrofen

Sådan undgår vi klimakatastrofen

Bill Gates’ formulering af den opgave, som klimaforandringerne stiller os over for, er lige så enkel, som den er ambitiøs: Vi skal nedbringe den årlige globale udledning af drivhusgasser fra de nuværende 51 mia. tons til – nul! I denne vigtige og velunderbyggede bog fremlægger han en omfattende, praktisk – og letforståelig – plan for, hvordan verden kan nå dette mål i tide til at undgå en klimakatastrofe.

Bill Gates har brugt et årti på at undersøge klimaforandringernes årsager og virkninger. Med hjælp fra eksperter inden for fysik, kemi, biologi, ingeniørvidenskab, statskundskab og økonomi har han fokuseret på, hvad der skal gøres for at standse planetens kurs mod en miljømæssig katastrofe.

I bogen giver han os en skarpsynet beskrivelse af de udfordringer, vi står over for. Som teknologiudvikler har Bill Gates erfaret, hvordan ny teknologi og innovation kan forandre verden. Med afsæt i denne erfaring beskriver han de områder, hvor teknologien allerede bidrager til at reducere CO2-udledningerne, hvor og hvordan den nuværende teknologi kan bringes til at fungere mere effektivt, hvor der er brug for teknologiske gennembrud, og hvem der arbejder på disse helt nødvendige innovationer. Endelig fremlægger han en konkret, praktisk plan for at nå målet om at få CO2-udledningerne ned på nul, idet han ikke alene foreslår politiske målsætninger, som regeringer bør arbejde ud fra, men også hvad vi som enkeltpersoner kan gøre for at holde vores regeringer, vores arbejdsgivere og os selv ansvarlige i denne livsvigtige kamp for klimaet.

Bill Gates gør det klart, at det ikke bliver let at få vores udledning af drivhusgasser helt ned på nul, men hvis vi følger den plan, han fremlægger her, er det faktisk et mål, der ligger inden for vores rækkevidde.