Signe Hald Andersen

Beskrivelse

Født 1978. Cand.scient.soc. i 2004 og ph.d. i sociologi i 2009.
Forskningsleder og souschef ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, hvor hun blev ansat i 2008. Forsker i udsatte børn og unge med særlig fokus på kriminalitet og anbringelser.

Læs mere

Seneste udgivelse

Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

I ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed er analyser af børns opvækstvilkår og disse vilkårs betydning for livet som voksen indgået i forskellige sammenhænge: forskning i udsatte unge, i familieøkonomi, i indvandring og integration og i marginaliserede gruppers hverdag. Der er derfor opbygget en betydelig viden om børn og deres fremtidige muligheder afhængigt af opvækstvilkår. Men disse analyser er spredt i en lang række forskellige publiceringer.

Bogen samler nu i en let tilgængelig form resultaterne og beskriver den forskning, der har ledt frem til de aktuelle temaer, her præsenteret i otte dele. Der indledes med et overblik over barndommens historie fra tidlig moderne tid til i dag med det sigte at perspektivere de nuværende forhold og livsomstændigheder.