Peter Laugesen

Beskrivelse

Peter Laugesen (f. 1942) debuterede med et par selvproducerede hæfter i 1967 og 1968 med de karakteristiske titler LANDSKAB og SKRIFT. En tidlig parole var skriften som revolte; sproget var stivnende, men skriften levende og uden ophør. Kravet var ustandselighed, den stadige skriven. Resultatet var nogle meget store skriftstrømme, eller snarere: uddrag af skriftstrømmen. Fra de første sprogreflekterende digte i de såkaldt hvide bøger bevægede Peter Laugesen sig således – inspireret af amerikansk beatdigtning og i dialog med den fire år yngre Dan Turèll – ind i en livsdissekerende og -rapporterende fase, kulminerende i slutningen af 1970’erne i de to samlinger TOHUVABOHU (1979; bortkommet, fundet og udgivet i 2017) og ÅENS SKRIFT (s.å.). Her sker en afgørende vending i retning af en zenbuddhistisk afklarethed, der nok fortsætter det strømmende (jf. titlen), men også indvarsler en ny poetisk ro, en koncentration om enkeltdigtet, der kan have karakter af ’født’ øjeblik, en slags fuldendt lysnen, ikke uden lighed med det japanske haikudigt. Et fortsat kendetegn – midt i afskrivningen af den sproglige illusion i hverdagens mediebillede og politisk bestemte løgn – er afsøgningen og benævnelsen af musik, maleri og poesi, hvor inspirationen også findes, mestrene og deres associationer bliver en stadig varieret og grænseløst udvidende fylde i tomrummet, fra gammel blues til jazz og improvisation, beat, rock, fluxus, dada, international avantgarde i konstant udvikling, hele dette felt, hvor kunsten ikke fastfryses i ny konvention, men agerer i en livsnødvendig tilblivelse, og hvortil Peter Laugesen selv har bidraget med en væsentlig – og ubrudt – skaben. Et halvt hundrede digtsamlinger er det blevet til fra de tidlige ’anarkotiske’ samlinger (jf. ANARKOTIKA, 1975) til et sent mesterværk som YAK OG YETI, 2012. Dertil dramatik og journalistik (kunstkritik). Naturlige samarbejder med musikere har udmøntet sig i overbevisende eksempler på jazz and poetry, ikke mindst cd’en CONSUL PEPSI & THE SWEET THUNDER POETRY PARADE (2007) med bl.a. John Tchicai. Senest er Peter Laugesens digte blevet omsat til sange af den alt for tidligt afdøde Nicolai Munch-Hansen på cd’en DET FLIMRENDE LYS OVER BRABRAND SØ (2016). Ud over sit eget forfatterskab har Peter Laugesen bidraget med oversættelser af bl.a. Charles Olson, Gunnar Björling, Gertrude Stein, Hugo Ball og Pierre Reverdy.

I 2014 udkom digtsamlingen DER ER INGEN TIL STEDE KUN ORDENE I FLOK SOM

DYR PÅ EN VEJ, og i 2015 fulgte BREV TIL EN MALER.

Fotograf: Simon Knudsen, 2016.

TRAVELING er en ny digtsamling i Peter Laugesens omfattende og betydningsfulde forfatterskab.

Læs mere

Seneste udgivelse

Aftenblade

Det regner med klumper/af mos fra taget/og visne blade/i decembersolen//Det er skaderne der er i gang/Det er en poesi der kan tage sig af verden/som den er.

Det handler om den store enestående oplevelse af at være her og nu og ingenting, som der står et sted i Aftenblade, en ny digtsamling af Peter Laugesen, medlem af Det Danske Akademi og modtager af Blixen-prisen 2018 for digtsamlingen Traveling.

Bøger af Peter Laugesen

Vis mere
Tilføj til ønskeliste

Aftenblade

Peter Laugesen

Tilføj til ønskeliste

Yak og Yeti

Peter Laugesen

Tilføj til ønskeliste

Trashpilot

Peter Laugesen

Tilføj til ønskeliste

Vejrudsigter

Peter Laugesen

Tilføj til ønskeliste

Divanord

Peter Laugesen

Tilføj til ønskeliste

64

Peter Laugesen

Tilføj til ønskeliste

Traveling

Peter Laugesen

Tilføj til ønskeliste

Konstrueret situation

Peter Laugesen

Tilføj til ønskeliste

Brev til en maler

Peter Laugesen