Per Mouritsen

Beskrivelse

Per Mouritsen er professor i Statskundskab ved Aarhus Universitet. I 2015 udgav Per Mouritsen den store debatbog EN PLADS I VERDEN – DET MODERNE MEDBORGERSKAB. I bogen præsenterer Per Mouritsen den første grundige og forskningsbaserede diskussion af medborgerskab på dansk. Per Mouritsen foretager en undersøgelse af velfærdsstaten, det republikanske deltagelsesideal og det sociale medborgerskabs krise: Hvad vil det egentlig sige at være medborger? Hvilke rettigheder og pligter indebærer det? Hvad er forudsætningerne for at kunne deltage i fællesskabets anliggender? Og hvilke borgerdyder gælder overhovedet i et moderne samfund?

Disse spørgsmål kredser Per Mouritsen om i EN PLADS I VERDEN – DET MODERNE MEDBORGERSKAB. Med bogen rejser Per Mouritsen en diskussion om sammenhængskraft, ytringsfrihed og integration. Per Mouritsen giver her et bud på, hvordan et moderne demokratisk medborgerskab kan se ud i en globaliseret velfærdsstat som den danske.

Læs mere

Seneste udgivelse

En plads i verden

Begrebet medborgerskab er i dag højt på dagsordenen. Vi skal alle være gode medborgere, der deltager i politik og i vores lokale fællesskaber. Vi skal være ansvarlige og aktive og gøre vores pligt, før vi kræver vores ret.  Men hvad vil det egentlig sige at være medborger? Hvilke rettigheder og pligter indebærer det? Hvad er forudsætningerne for at kunne deltage i fællesskabets anliggender? Og hvilke borgerdyder gælder overhovedet i et moderne samfund?

EN PLADS I VERDEN – DET MODERNE MEDBORGERSKAB er den første grundige og forskningsbaserede diskussion af medborgerskab på dansk. Det er en undersøgelse af velfærdsstaten, det republikanske deltagelsesideal og det sociale medborgerskabs krise – en diskussion om sammenhængskraft, ytringsfrihed og integration. Per Mouritsen giver her et bud på, hvordan et moderne demokratisk medborgerskab kan se ud i en globaliseret velfærdsstat som den danske.

Bøger af Per Mouritsen

Tilføj til ønskeliste

En plads i verden

Per Mouritsen