Nils Gunder Hansen

Beskrivelse

Nils Gunder Hansen, f. 1956, er professor i tekst- og kulturanalyse ved Syddansk Universitet.

Han er også anmelder og klummeskriver ved Kristeligt Dagblad og tidligere eksistens- og litteraturredaktør på Berlingske. Han interesserer sig især for tværfaglige forbindelseslinjer mellem litteratur, etik, idéhistorie, sociologi og teologi. Han har skrevet en række bøger, bl.a. om høvisk kærlighed, den tyske sociolog Georg Simmel, K.E. Løgstrups tænkning, Tage Skou-Hansens forfatterskab og ”danske tidsånder” fra 1940-2010. I 2011 udgav han sine erindringer Lille dreng med rejseskrivemaskine.

Foto: David Binzer

Læs mere

Seneste udgivelse

Tanker af en anden verden

Nils Gunder Hansen har siden sin tidlige studietid været optaget af fænomenet Jørgen K. Bukdahl – filosoffen og teologen, der døde som kun 43-årig i 1979, men som har sat et originalt aftryk på dansk filosofi og videnskabsteori. Vi hører om manden og hans filosofi – og om hvordan vi kan bruge Bukdahls tanker i dag.

Jørgen K. Bukdahl blev født i 1936 som søn af forfatteren og foredragsholderen Jørgen Bukdahl, Jørgen K.’s korte liv foregik især omkring Det teologiske fakultet i Århus, hvor han tog sin uddannelse og havde sit virke. Det var karakteristisk for ham. at han tænkte bredere og spændte videre end fe fleste andre i sin tid.

Jørgen K. Bukdahl interesserede sig især for fire områder: videnskabsteori og hermeneutik, herunder digtningens rolle; teologi og religiøs tro; menneskesynet, hin enkelte, ikke mindst som det bliver reflekteret hos Søren Kierkegaard; og endelig synet på samfundet og institutionerne.

Bogen falder i tre spor: Et biografisk spor, der fortæller om Jørgen K.’s opvækst og korte liv, bl.a. baseret på samtaler med en række af de mennesker, der kendte Bukdahl, fra Kjeld Holm og Margrethe Auken og Peter Kemp til Jørgen K’s søster og børn. Et spor der afdækker Jørgen K. Bukdahls tænkning og teoretiske position og endelig et aktuelt spor, hvori Nils Gunder Hansen reflekterer over betydningen af Bukdahls tanker i vores egen tid.

Bøger af Nils Gunder Hansen