Morten Kyndrup

Morten Kyndrup, født 1952 i København, student (Ribe Katedralskole 1971), mag.art. i moderne og sammenlignende litteraturhistorie Aarhus Universitet (1978), dr.phil. (1992) og siden 1995 professor i æstetik og kultur ved Aarhus Universitet.

Han har haft en lang række tillidshverv i og uden for universitetsverdenen, herunder: medlem af bestyrelsen for AroS Aarhus Kunstmuseum (1990-2006, fra 1994 næstformand); formand for bestyrelsen for Det Jyske Kunstakademi (1997-2006); medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitets forskningsfond (siden 1997, FU fra 2006); medlem af Humanistisk Uddannelsesråd u. Undervisningsministeriet (2001-2002); medlem af bestyrelsen for Nordiska Sällskapet för Estetik (siden 2001, formand siden 2007); formand for Forskeruddannelsesudvalget (FUU) under Koordinationsudvalget for forskning, Videnskabsministeriet (2004-2007); formand for Styregruppen for Center for Designforskning u. Kulturministeriet (siden 2006); medlem af tilsynsrådet for Danmarks Kirker u. Nationalmuseet (siden 2006); næstformand for bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek (siden 2006); medlem af Ny Carlsbergfondets direktion (siden 2006). Morten Kyndrup er forfatter til en lang række artikler og bøger om kunst, kunstteori og æstetik, herunder Den æstetiske relation. Sanseoplevelsen mellem kunst, videnskab og filosofi (2008), Riften og sløret – essays over kunstens betingelser (1998), Framing and Fiction − Studies in the Rhetoric of Novel, Interpretation, and History (1992), Det postmoderne − om betydningens forandring i kunst, litteratur, samfund (1986), Æstetik og litteratur (1982), Dansk socialistisk litteratur i 70’erne (1979). Han har desuden skrevet novellesamlingen Tid til − tolv historier fra mandens verden (1981). Foto: Morten Holtum 2008