Lotte Thyrring Andersen

Lotte Thyrring Andersen

Født 1962 i Århus. Studentereksamen fra Randers Amtsgymnasium 1981. Mag.art. i litteraturhistorie 1991, ph.d. i nordisk sprog og litteratur 2002 fra Aarhus Universitet. Seniorforsker i litteraturvidenskab ved Statsbiblioteket i Århus.

Gift med mag.art. og litteraturhistoriker Anders Thyrring Andersen.

I løbet af årene desuden videnskabelig medarbejder ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i forbindelse med udgivelsen af Thøger Larsen: Fire digtsamlinger 1904-1912. Projektansættelse ved Lemvig Museum og Statsbiblioteket i forbindelse med registreringen af Thøger Larsen-Samlingen. Og projektansættelse ved Center for ny Litteratur (samarbejde mellem Syddansk Universitet, Statsbiblioteket, Syddansk Universitetsbibliotek og Arkiv for Ny Litteratur) i forbindelse med registreringen af Peter Seebergs arkiv på Hald Hovedgaard.

Medarbejder ved den fjerde udgave af Danske digtere i det 20. århundrede med forfatterskabsartikler om Jørgen Gustava Brandt og Jeppe Aakjær.

Konferencebidrag, undervisning og foredrag ved Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Folkeuniversitetet samt diverse højskoler.

Har været litteraturanmelder ved Litteraturmagasinet Standart, Land og Folk og Kristeligt Dagblad.

Medlem af styregruppen for forskernetværket Moderne positioner efter 1940 (2007-2009) samt medlem af bestyrelsen for Arkiv for Ny Litteratur og Limfjordsegnens Litteratur Samvirke.

Modtog Limfjordsegnens Litteraturpris (Thøger Larsen-prisen) i 1997.

Foruden et stort antal artikler og anmeldelser i videnskabelige artikelsamlinger, tidsskrifter og aviser har jeg udgivet følgende titler:

Poetiske forposter. Jens Kruuse og Heretica. Breve 1942-72. Per Højholt og Heretica. Breve 1948-53. Udgivet af Lotte Thyrring Andersen og Bruno Svindborg, Gyldendal, Kbh. 2008. (1. bind i skriftserien ’Moderne positioner efter 1940’, red. Anne-Marie Mai og Anders Thyrring Andersen).

Peter Seebergs arkiv på Hald Hovedgaard. Registrant. Udarbejdet af Lotte Thyrring Andersen under medvirken af John Voldsgaard Jensen, Statsbiblioteket 2005.

Peter Seebergs arkiv. Elektronisk registrant, Statsbiblioteket 2005,

www.arkivetpaahald.dk

.

Et univers af ord. Biblioteker i seks fortællinger af Jørgen Gustava Brandt, Katrine Marie Guldager, Pia Juul, Svend Åge Madsen, Klaus Rifbjerg og Tage Skou-Hansen. Redigeret af Lotte Thyrring Andersen, Statsbiblioteket 2003.

Gentagelsens poesi. Virkelighedsopfattelsen i Jørgen Gustava Brandts digtning, Gads Forlag 2003.

Registrant over Thøger Larsen-Samlingen ved Lemvig Museum, Statsbiblioteket 1996.

Det grønne mørke. Rummelighed og intethed i Frank Jægers digtning, Odense Universitetsforlag 1996.

Thøger Larsen. Fire digtsamlinger 1904-1912, Serien Danske Klassikere, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen 1995.

Bøger