34_checkmark

Fragt kun 29,95 kr. 

Lise Busk-Jensen

Lise Busk-Jensen, født 1944, er mag.art. i litteraturvidenskab. Lise Busk-Jensen har skrevet bøgerne MATHILDE FIBIGER – CLARA RAPHAEL fra 1979, sammen med Tine Andersen, og FRIGØRELSE ELLER SELVREALISERING. ANALYSER I GEROGE SANDS FEMINISTISKE FORFATTERSKAB 1832-44 fra 1981.

Lise Busk-Jensen har udgivet antologien NORDISKE FORFATTERINDER FRA LEONORA CHRISTINA TIL ELSE GRESS fra 1990, og bidraget til DANSK LITTERATURHISTORIE fra 1983-85, NORDISK KVINDELITTERATURHISTORIE fra 1993-98, DEN STORE DANSKE ENCYKLOPÆDI fra 1994-2001, DANSK KVINDEBIOGRAFISK LEKSIKON fra 2000-01, og DANSK LITTERATURS HISTORIE fra 2006-16. Lise Busk-Jensen var redaktør på KULTUR & KLASSE/K&K fra 1981-2005. I 2009 udkom ROMANTIKKENS FORFATTERINDER.

Bøger