Klaus Ebbesen

Klaus Ebbesen blev født 9. maj 1946 på Frederiksberg. Student fra Frederiksberg Gymnasium i 1965. Mag. art i arkæologi fra Københavns Universitet i 1974. – Dr. phil. i 2006 på afhandlingen ”The Battle Axe Periode – Stridsøksetid”.

Adjunkt og senere lektor ved Københavns Universitet 1974-2000. Kulturhistorisk konsulent siden 1990. Selvstændig erhvervsdrivende siden 1991. – Siden 2000 leder og senere ejer af Akademos-koncernen. Tidligt politisk interesseret som socialdemokrat. Har beklædt talrige tillidsposter, først i DSU (1962-68) og senere i partiet (1964-).

Folketingskandidat på Frederiksberg 1968-1981 og indsuppleret medlem af Folketinget i 1977-9 – Borgmesterkandidat for socialdemokraterne i Hørsholm 2009.

Har skrevet talrige videnskabelige bøger og artikler, senest værket ”Danmarks megalitgrave” 1-2, Kbh. 2008-11. – Tillige forfatter til mange skolebøger, bl.a. ”Danmarks Oldtid” 1-6, Kbh. 1990-93. – Har også skrevet mange populærvidenskabelige bøger, bl.a. ”Døden i mosen”, ”Gravhøjenes mennesker”, ”Vikingemad” og ”Fortællinger fra vikingetiden”.

Klaus Ebbesen er en kendt og meget benyttet foredragsholder over hele landet, når det angår Danmarks fortid og kulturhistorie.

Se mere på www.klaus-ebbesen.dk

(foto: privat)

Bøger