Jon Helt Haarder

Beskrivelse

Jon Helt Haarder, f. 1963, litteraturforsker på Syddansk Universitet og kritiker på Jyllands-Posten. Har skrevet en lang række artikler om grænselandet mellem biografi og fiktion som det er blevet udforsket af fx Karl Ove Knausgård og Das Beckwerk. ”Performativ biografisme” kalder han strømningen, og det er også titlen på den bog om fænomenet der udkommer i foråret 2014.

Udgav i 2003 Portrættets moment om det litterære portræts historie, i 2008 antologien Hvad de andre ikke fortæller hvor en række skandinaviske forskere skriver om biografiske problemstillinger i Det moderne gennembrud. Læs mere her!

Læs mere

Seneste udgivelse

Performativ biografisme

De sidste årtier er det blevet mere og mere almindeligt at forfatterne – og dem de kender – dukker op i det forfatterne skriver. Hvad der før var enten roman eller biografi, løber sammen i noget nyt. Dette noget har en tendens til at skabe sager og ballade, ligesom vi læsere kan have svært ved at finde ud af hvordan vi skal forhold os til Romer-sagen, Leth-affæren eller Knausgård-balladen. Bogen ”Performativ biografisme” navngiver et fascinerende fænomen og giver læseren en tiltrængt mulighed for at se det i en større litterær og kulturel sammenhæng.

 

Bøger af Jon Helt Haarder