Henrik Jensen

Beskrivelse

Henrik Jensen, født 1947, cand.phil. i historie 1973, lektor ved institut for Historie og Samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter. Har skrevet en række artikler og bøger, bl.a. om middelalderens mentalitetshistorie. I 1998 udkom Ofrets århundrede. Læs mere

Seneste udgivelse

Forandre for at bevare?

Hvad er konservatisme? Hvori består den konservative tankeform, hvad er dens historie og hvordan adskiller den sig fra ideologierne liberalisme og socialisme? Og er den stadig relevant i dag?
En grundformel i konservatismen er dens fornemmelse for traditionens og kulturens betydning for individet og samfundet i modsætning til de øvrige ideologiers utopiske og progressive tankeformer. Denne grundimpuls har op gennem konservatismens egen historie ført til meget forskellige resultater fra traditionel humanisme til højrenationalistiske bevægelser.
I Forandre for at bevare? diskuteres konservatismens mangeartede udformninger og udfordringer i forhold til bl.a. æstetik, teknologi, kristendom og globalisering.