Gry Stevens Senderovitz

Foto: Gry Stevens Senderovitz og Jørgen Lange Thomsen

Fotograf: Claus Lillevang, 2017